​Cijfers als financieel cabaret? Zo creëer je meer rendement voor jouw bedrijf! »

Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?

Het kan zijn dat er voor werknemers in hun eigen functie als gevolg van de coronacrisis minder werk is. Hoe kun je daarmee omgaan of anders gezegd: mag je jouw werknemers vragen tijdelijk ander werk te doen als je een tegemoetkoming ontvangt in het kader van de NOW-regeling? Moet je daarvoor de arbeidsovereenkomst aanpassen?

Instructierecht

Je hebt de mogelijkheid jouw werknemers te vragen tijdelijk ander werk te doen. Als werkgever heb je immers een instructierecht. Dat betekent dat je jouw werknemers aanwijzingen en instructies kunt geven over uit te voeren werkzaamheden. Je kunt in verband met de coronacrisis jouw werknemers ook vragen om tijdelijk andere dan de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

Dit kan aan de orde zijn als bijvoorbeeld andere collega’s zijn uitgevallen in verband met ziekte. Uiteraard moet het hierbij gaan om werkzaamheden die in redelijkheid van de werknemer kunnen worden gevraagd. Zo nodig moet je jouw werknemers expliciet instrueren over de nieuw uit te voeren werkzaamheden.

Veilige werkomgeving

Van belang blijft dat je in het kader van de Arbowetgeving moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Concreet betekent dit dat je werknemers moet voorzien van de nodige beschermingsmiddelen - denk aan een plastic glaswand bij klantcontacten - en dat je hen ook zo nodig instructie moet geven over hoe deze beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt. Ook moet je werknemers wijzen op de eventuele risico's die het werk met zich meebrengt.

Tip! De periode dat er minder werk beschikbaar is, kun je ook gebruiken om jouw werknemers scholing aan te bieden zodat zij weer helemaal up-to-date zijn op het moment dat de coronacrisis voorbij is. Ook zijn er wellicht werkzaamheden die zijn blijven liggen en die nu kunnen worden opgepakt. Denk aan het herinrichten van de website en administratieve werkzaamheden.

Wijziging arbeidsovereenkomst nodig?

Zijn de opgedragen werkzaamheden geheel afwijkend van de overeengekomen werkzaamheden, dan kan sprake zijn van een wijziging van de arbeidsovereenkomst. Van belang is dan of je een eenzijdig wijzigingsbeding bent overeengekomen.

Je mag je echter alleen beroepen op een dergelijk eenzijdig wijzigingsbeding als je daarbij een zodanig zwaarwegend belang hebt dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Meestal zijn dat bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische omstandigheden.

Belangenafweging groep

Er moet dan dus een belangenafweging plaatsvinden tussen aan de ene kant het belang van de werkgever bij wijziging van de arbeidsvoorwaarde(n) en aan de andere kant het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad. Bij een eenzijdig wijzigingsbeding gaat het vaak om collectieve wijzigingen voor een groep of alle werknemers die de werkgever wil doorvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van collectief vervoer voor ambulante werknemers.

Passend werk één werknemer

Gaat het om ander passend werk voor slechts één werknemer, dan komt het beginsel van goed werkgever- en goed werknemerschap om de hoek kijken. Dit betekent dat gekeken moet worden naar de redelijkheid en billijkheid, waarbij geldt dat beide partijen hierin een verantwoordelijkheid hebben.

Stel dat het gaat om een klein bedrijf met weinig vet op de botten die in zijn voortbestaan wordt bedreigd, dan mag van de werknemer een wat flexibelere opstelling worden verwacht, zeker nu het gaat om tijdelijke wijzigingen.

mr. Lilian Bakker - Bedrijfsjurist
mr. Lilian Bakker
Bedrijfsjurist

Kan ik je helpen?

We gaan veilig en zorgvuldig met uw gegevens om. Meer hierover in onze privacyverklaring ».

* = verplicht
Een ogenblik geduld…

Meer actueel

De gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over de heffing van box 3 vermogen
Blog

De gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over de heffing van box 3 vermogen

Een uitspraak van de Hoge Raad over box 3: wat betekent dit voor jou?

Lees meer »
Btw-tarief bij verkoop van paard & het belang van een koopcontract!
Blog

Btw-tarief bij verkoop van paard & het belang van een koopcontract!

Welk btw-tarief moet je hanteren bij verkoop van een paard?

Lees meer »
Projecten niet meer rendabel door kostenstijging? Drie tips voor bouwondernemers
Blog

Projecten niet meer rendabel door kostenstijging? Drie tips voor bouwondernemers

Hoe zorg je in deze tijd waarin prijzen zó hard stijgen nog dat je bedrijf goed blijft draaien? Daarom geven we je graag een paar tips.

Lees meer »
Ondernemen zonder juridische hindernissen dankzij onze experts
Gratis tips en advies

Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van de nieuwste regels en wetten, de actueelste tips en de laatste adviezen.

We gaan veilig en zorgvuldig met uw gegevens om. Meer hierover in onze privacyverklaring ».

Goudplevier 123 8271 gb IJsselmuiden +31 (0)38 333 75 74 info@felix.nl
felix tandwiel linkedin instagram facebook