​Cijfers als financieel cabaret? Zo creëer je meer rendement voor jouw bedrijf! »

CORONA - VEELGESTELDE WERKGEVERSVRAAG: WAT KAN IK FISCAAL MET DE THUISWERKPLEK?

Steeds meer werkgevers kiezen ervoor om hun medewerkers thuis te laten werken. Daarbij doet zich ook de volgende vraag op: welke fiscale regelingen gelden hier eigenlijk voor?

Inrichtingskosten thuiswerkplek aftrekbaar

Allereerst is het belangrijk te weten dat je als werkgever de kosten die je hiervoor maakt, kunt aftrekken als zakelijke kosten. Richt je voor je medewerker een thuiswerkplek in? Of vergoed je hem of haar de kosten daarvan? Dan kunnen er wel gevolgen zijn voor de loonbelasting. In principe ziet de fiscus dit namelijk als belast loon in geld of loon in natura. Weliswaar kun je daarvoor de vrije ruimte van 1,7% of 1,2% van de loonsom gebruiken, maar mooier zou het zijn als het náást die vrije ruimte onbelast zou blijven.

Gerichte vrijstelling vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van arbovoorzieningen in de werkruimte thuis

Er is inderdaad een zogenaamde ‘gerichte vrijstelling’ voor “het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van arbovoorzieningen in de werkruimte thuis. Dit is vrijgesteld als:

  • die arbovoorzieningen samenhangen met je verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet;
  • de werknemer die voorzieningen (gedeeltelijk) gebruikt in de werkruimte;
  • de werknemer geen eigen bijdrage voor die voorzieningen betaalt;
  • de inrichting van de werkruimte thuis voldoet aan de eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkruimte van een thuiswerker moet daarvoor op zo'n wijze zijn ingericht dat de werknemer zo veel mogelijk zittend en op een ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan doen. Daarbij geldt als eis dat de werknemer hiervoor een doelmatige zitgelegenheid en een doelmatig werkblad of een doelmatige werktafel tot zijn beschikking heeft en dat in de werkruimte de nodige voorzieningen voor een doelmatige kunstverlichting aanwezig zijn.

Al met al nog best ingewikkelde regels!

Hoe zit het dan met laptops, mobiele telefoon en dergelijke IT-apparatuur?

Voor laptops, mobiele telefoons en dergelijke IT-apparatuur is het gelukkig wat eenvoudiger. Voor het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen daarvan geldt namelijk een vrijstelling als je voldoet aan het zogenaamde noodzakelijkheidscriterium. Dat is het geval als:

  • de voorziening naar jouw redelijke oordeel noodzakelijk is voor een goede vervulling van de dienstbetrekking;
  • jij als werkgever de voorziening betaalt en de kosten niet doorberekent aan je werknemer;
  • jouw medewerker de apparatuur moet teruggeven of de restwaarde hiervan moet betalen als hij of zij deze niet meer nodig heeft voor het werk.

Vergoeding kosten internetaansluiting?

Gezien het huidige overheidsadvies om zoveel mogelijk thuis te werken, vinden wij het verdedigbaar dat je ook de eventuele vergoeding van de kosten van de internetaansluiting thuis (tijdsevenredig) onder het noodzakelijkheidscriterium als vrijgesteld loon verwerkt.

Tot slot

Meer weten? Bel of mail gerust met onze fiscale expert mr. Jan Rolleman via 038 - 333 75 74 of jan@felix.nl. We helpen je graag!

 -

Kan ik je helpen?

We gaan veilig en zorgvuldig met uw gegevens om. Meer hierover in onze privacyverklaring ».

* = verplicht
Een ogenblik geduld…

Meer actueel

De gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over de heffing van box 3 vermogen
Blog

De gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over de heffing van box 3 vermogen

Een uitspraak van de Hoge Raad over box 3: wat betekent dit voor jou?

Lees meer »
Btw-tarief bij verkoop van paard & het belang van een koopcontract!
Blog

Btw-tarief bij verkoop van paard & het belang van een koopcontract!

Welk btw-tarief moet je hanteren bij verkoop van een paard?

Lees meer »
Projecten niet meer rendabel door kostenstijging? Drie tips voor bouwondernemers
Blog

Projecten niet meer rendabel door kostenstijging? Drie tips voor bouwondernemers

Hoe zorg je in deze tijd waarin prijzen zó hard stijgen nog dat je bedrijf goed blijft draaien? Daarom geven we je graag een paar tips.

Lees meer »
Ondernemen zonder juridische hindernissen dankzij onze experts
Gratis tips en advies

Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van de nieuwste regels en wetten, de actueelste tips en de laatste adviezen.

We gaan veilig en zorgvuldig met uw gegevens om. Meer hierover in onze privacyverklaring ».

Goudplevier 123 8271 gb IJsselmuiden +31 (0)38 333 75 74 info@felix.nl
felix tandwiel linkedin instagram facebook