​Cijfers als financieel cabaret? Zo creëer je meer rendement voor jouw bedrijf! »

Zieke werknemer & loondoorbetalingsverplichting. Hoe zit dat?

Iedere werkgever heeft wel eens te maken met een zieke werknemer. Soms gelukkig kortdurend, maar in sommige gevallen kan de ziekte ook een langere periode in beslag nemen. Ook de coronacrisis kan (negatieve) invloed hebben op de fysieke en mentale gesteldheid van jouw werknemers, met misschien wel een stijging van het ziekteverzuimpercentage binnen jouw bedrijf als gevolg. Met welke financiële consequenties moet je rekening houden als werkgever? Onze P&O adviseur Wilbert Prins praat je graag bij.

Loondoorbetalingsverplichting

Een zieke werknemer heeft volgens artikel 7:629 BW recht op 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte. Daarbij geldt dat de werknemer in het eerste jaar recht heeft op minimaal 70% van zijn laatstverdiende loon, waarbij tenminste het wettelijk minimumloon moet worden uitbetaald. In het tweede jaar heeft de werknemer vervolgens recht op tenminste 70% van zijn laatstverdiende loon en geldt het vereiste van het minimumloon niet meer.

CAO van toepassing?

Valt jouw onderneming onder een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)? Dan kunnen er in de CAO andere afspraken staan dan in artikel 7:629 BW. Deze afspraken mogen echter niet in het nadeel van de werknemer zijn. De regels die de CAO voorschrijft gaan boven de wettelijke regels van artikel 7:629 BW.

Wet Verbetering Poortwachter

Tijdens de ziekteperiode van 2 jaar dien je als werkgever te voldoen aan je re-integratieverplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. In een speciale blog hierover staat onze P&O adviseur Wilbert hier verder bij stil. Voldoe je als werkgever niet aan jouw re-integratieverplichtingen? Dan kan het UWV een sanctie opleggen in de vorm van een langere loondoorbetalingsverplichting.

Een zieke werknemer kost per dag gemiddeld € 260,-!

Wist jij wel dat een zieke werknemer een werkgever gemiddeld € 260,- per werkdag kost? Dit bedrag is niet alleen opgebouwd uit de hierboven genoemde loondoorbetalingskosten, maar ook uit kosten voor vervangend personeel en de kosten voor Arbodienstverlening. Het is daarom belangrijk om de werknemer op een zo goed mogelijke manier te begeleiden in zijn of haar re-integratieproces.

Wachtdagen

In de CAO of in een arbeidsovereenkomst kan ook afgesproken worden dat een werknemer gedurende de eerste ziektedag, of de eerste twee ziektedagen, (nog) geen recht heeft op loondoorbetaling. Dit worden ook wel “wachtdagen genoemd. Een dergelijke afspraak kan alleen vanuit de CAO of via de arbeidsovereenkomst met de werknemer worden gemaakt.

Wordt een ziekteperiode binnen 4 weken opgevolgd door een nieuwe ziekteperiode? Dan mogen over deze tweede ziekteperiode geen wachtdagen worden ingehouden. Vaak is het ook zo dat er afspraken worden gemaakt over het maximale aantal wachtdagen op jaarbasis. Daarnaast geldt dat bij het inhouden van een wachtdag de werknemer nog wel tenminste het wettelijk minimumloon uitbetaald moet krijgen. Wordt hieraan niet voldaan, dan mag de wachtdag niet of slechts gedeeltelijk worden ingehouden.

Tot slot

Heb je hulp nodig bij het re-integratieproces van jouw werknemer? Of wil je meer weten over de loondoorbetalingsverplichting, het afspreken van wachtdagen met jouw werknemers, of het verzekeren van ziekteverzuim? Onze P&O adviseur Wilbert Prins denkt graag met je mee. Bel of mail hem gerust via 038-2009016 of lonen@felix.nl.

Wilbert Prins - P&O adviseur
Wilbert Prins
P&O adviseur

Kan ik je helpen?

We gaan veilig en zorgvuldig met uw gegevens om. Meer hierover in onze privacyverklaring ».

* = verplicht
Een ogenblik geduld…

Meer actueel

De gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over de heffing van box 3 vermogen
Blog

De gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over de heffing van box 3 vermogen

Een uitspraak van de Hoge Raad over box 3: wat betekent dit voor jou?

Lees meer »
Btw-tarief bij verkoop van paard & het belang van een koopcontract!
Blog

Btw-tarief bij verkoop van paard & het belang van een koopcontract!

Welk btw-tarief moet je hanteren bij verkoop van een paard?

Lees meer »
Projecten niet meer rendabel door kostenstijging? Drie tips voor bouwondernemers
Blog

Projecten niet meer rendabel door kostenstijging? Drie tips voor bouwondernemers

Hoe zorg je in deze tijd waarin prijzen zó hard stijgen nog dat je bedrijf goed blijft draaien? Daarom geven we je graag een paar tips.

Lees meer »
Ondernemen zonder juridische hindernissen dankzij onze experts
Gratis tips en advies

Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van de nieuwste regels en wetten, de actueelste tips en de laatste adviezen.

We gaan veilig en zorgvuldig met uw gegevens om. Meer hierover in onze privacyverklaring ».

Goudplevier 123 8271 gb IJsselmuiden +31 (0)38 333 75 74 info@felix.nl
felix tandwiel linkedin instagram facebook