​Cijfers als financieel cabaret? Zo creëer je meer rendement voor jouw bedrijf! »

Langdurig zieke werknemer na 2 jaar slapend in dienst houden? Vanaf 1 april 2020 compensatieregeling!

Langdurig zieke werknemer? Het is de angst van veel (kleine) werkgevers. Na 2 jaar loon door betalen heb je ‘eindelijk’ de mogelijkheid om de werknemer te ontslaan. Maar, de zieke werknemer heeft met het ontslag ook nog recht op een transitievergoeding. Naast alle kosten aan loondoorbetaling, bedrijfsarts en re-integratie verplichtingen die je ook al gemaakt hebt. Veel werkgevers voelen daarom niets voor het ook nog betalen van een transitievergoeding. In plaats van ontslag kiezen sommige werknemers ervoor om de werknemers slapend in dienst te houden. Zo zijn ze geen transitievergoeding verschuldigd. Vanaf april 2020 komt er echter een compensatieregeling! En weten wat de Hoge Raad van die slapende dienstverbanden vindt? Lees dan verder!

Slapende dienstverbanden

Als een werknemer langer dan 2 jaar ziek is, stopt voor de werkgever de loondoorbetalingsplicht. Veel (kleine) werkgevers zoeken hun heil in slapende dienstverbanden. De werknemer blijft in dat geval na 2 jaar ziekte gewoon in dienst, maar ontvangt geen loon zolang er wegens ziekte niet wordt gewerkt. Werkgevers voorkomen op deze manier dat ze een transitievergoeding aan de werknemer moeten betalen. De enige verplichting die je als werkgever hebt is de re-integratieverplichting. Wordt de werknemer weer beter? Dan moet je je als werkgever wel inspannen om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Slecht werkgeverschap?

De afgelopen jaren was het slapend in dienst houden van werknemers gewoon ‘toegestaan’. Het leverde volgens rechters geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgevers op. De wetgever heeft echter ingezien dat de huidige regelgeving tot onwenselijke situaties kan leiden voor zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers worden geconfronteerd met een hoge kostenpost (loondoorbetaling, kosten re-integratie, kosten vervanging etc.) en werknemers lopen een transitievergoeding mis. Reden genoeg voor de wetgever om een compensatieregeling te introduceren. De afgelopen tijd leidde dit in de jurisprudentie al tot een andere visie op slapende dienstverbanden. Daarom heeft de rechtbank Limburg in april 2019 prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad in hoeverre slapende dienstverbanden nog zijn toegestaan met het oog op de toekomstige compensatieregeling.

Juridische doorbraak! Hoge Raad maakt einde aan slapende dienstverbanden

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad de knoop doorgehakt: slapende dienstverbanden zijn in strijd met goed werkgeverschap. Nu er vanaf april 2020 een compensatieregeling wordt geïntroduceerd, snijdt het verweer van werkgevers dat zij op hoge kosten worden gejaagd geen hout meer. Daarnaast heeft de wetgever met de compensatieregeling duidelijk gemaakt dat zij af wil van de slapende dienstverbanden. De eisen van goed werkgeverschap brengen met zich mee dat een werkgever het dienstverband met een werknemer niet meer slapend mag houden, puur en alleen om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Dit betekent dat een werkgever verplicht is om, op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het slapende dienstverband te beëindigen en een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding te betalen.

Voorwaarden compensatieregeling

Betaalde transitievergoedingen kunnen straks via de compensatieregeling gedeclareerd worden bij het UWV op basis van de volgende voorwaarden:

  • De werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte (bijvoorbeeld door een ontslagvergunning van het UWV, de ontbindingsbeschikking van de rechter of een vaststellingsovereenkomst te overleggen)
  • De werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding (bijvoorbeeld doormet documentatie aan te tonen hoelang het dienstverband heeft geduurd en hoe hoog het bruto maandsalaris was)
  • De werkgever heeft de transitievergoeding aan de werknemer betaald (bijvoorbeeld door een bankafschrift te overleggen waaruit blijkt dat de transitievergoeding is betaald)
  • Aanvragen voor compensatie moeten door de werkgever binnen zes maanden na betaling van de transitievergoeding aan de werknemer bij het UWV worden ingediend.

Let op: alleen de transitievergoeding die de zieke werknemer tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid heeft opgebouwd, komt in aanmerking voor compensatie. Dus heb je een werknemer 5 jaren in dienst gehad voordat hij of zij ziek wordt? En blijft hij of zij vervolgens 2 jaar ziek waarna je tot ontslag kunt overgaan? Dan heeft de werknemer volgend jaar recht op een transitievergoeding over alle 7 dienstjaren. Alleen de opgebouwde transitievergoeding over de laatste 2 jaren van ziekte kun je declareren bij het UWV. Het doel van de compensatieregeling is namelijk om een opeenstapeling van kosten tijdens de loondoorbetaling door de werkgever voorkomen.

Oók met terugwerkende kracht voor 5 jaar oude gevallen!

De mogelijkheid tot het krijgen van compensatie ziet ook op transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn betaald. Heb jij in de afgelopen 5 jaar een transitievergoeding betaald in de gevallen als hierboven bedoeld? Let dan op dat je binnen 6 maanden na de inwerkingtreding van de wet (1 april 2020) een aanvraag tot compensatie moet indienen. Dus uiterlijk 30 september 2020!

Tot slot

Heb je een transitievergoeding betaald en wil je graag een aanvraag doen tot compensatie? Wij helpen je hierbij graag. Neem gerust contact met ons op!

mr. Lilian Bakker - Bedrijfsjurist
mr. Lilian Bakker
Bedrijfsjurist

Kan ik je helpen?

We gaan veilig en zorgvuldig met uw gegevens om. Meer hierover in onze privacyverklaring ».

* = verplicht
Een ogenblik geduld…

Meer actueel

De gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over de heffing van box 3 vermogen
Blog

De gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over de heffing van box 3 vermogen

Een uitspraak van de Hoge Raad over box 3: wat betekent dit voor jou?

Lees meer »
Btw-tarief bij verkoop van paard & het belang van een koopcontract!
Blog

Btw-tarief bij verkoop van paard & het belang van een koopcontract!

Welk btw-tarief moet je hanteren bij verkoop van een paard?

Lees meer »
Projecten niet meer rendabel door kostenstijging? Drie tips voor bouwondernemers
Blog

Projecten niet meer rendabel door kostenstijging? Drie tips voor bouwondernemers

Hoe zorg je in deze tijd waarin prijzen zó hard stijgen nog dat je bedrijf goed blijft draaien? Daarom geven we je graag een paar tips.

Lees meer »
Ondernemen zonder juridische hindernissen dankzij onze experts
Gratis tips en advies

Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van de nieuwste regels en wetten, de actueelste tips en de laatste adviezen.

We gaan veilig en zorgvuldig met uw gegevens om. Meer hierover in onze privacyverklaring ».

Goudplevier 123 8271 gb IJsselmuiden +31 (0)38 333 75 74 info@felix.nl
felix tandwiel linkedin instagram facebook