CORONA - VEELGESTELDE WERKGEVERSVRAAG: WAT KAN IK FISCAAL MET DE THUISWERKPLEK?

Steeds meer werkgevers kiezen ervoor om hun medewerkers thuis te laten werken. Daarbij doet zich ook de volgende vraag op: welke fiscale regelingen gelden hier eigenlijk voor?

Inrichtingskosten thuiswerkplek aftrekbaar

Allereerst is het belangrijk te weten dat je als werkgever de kosten die je hiervoor maakt, kunt aftrekken als zakelijke kosten. Richt je voor je medewerker een thuiswerkplek in? Of vergoed je hem of haar de kosten daarvan? Dan kunnen er wel gevolgen zijn voor de loonbelasting. In principe ziet de fiscus dit namelijk als belast loon in geld of loon in natura. Weliswaar kun je daarvoor de vrije ruimte van 1,7% of 1,2% van de loonsom gebruiken, maar mooier zou het zijn als het náást die vrije ruimte onbelast zou blijven.

Gerichte vrijstelling vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van arbovoorzieningen in de werkruimte thuis

Er is inderdaad een zogenaamde ‘gerichte vrijstelling’ voor “het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van arbovoorzieningen in de werkruimte thuis. Dit is vrijgesteld als:

  • die arbovoorzieningen samenhangen met je verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet;
  • de werknemer die voorzieningen (gedeeltelijk) gebruikt in de werkruimte;
  • de werknemer geen eigen bijdrage voor die voorzieningen betaalt;
  • de inrichting van de werkruimte thuis voldoet aan de eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkruimte van een thuiswerker moet daarvoor op zo'n wijze zijn ingericht dat de werknemer zo veel mogelijk zittend en op een ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan doen. Daarbij geldt als eis dat de werknemer hiervoor een doelmatige zitgelegenheid en een doelmatig werkblad of een doelmatige werktafel tot zijn beschikking heeft en dat in de werkruimte de nodige voorzieningen voor een doelmatige kunstverlichting aanwezig zijn.

Al met al nog best ingewikkelde regels!

Hoe zit het dan met laptops, mobiele telefoon en dergelijke IT-apparatuur?

Voor laptops, mobiele telefoons en dergelijke IT-apparatuur is het gelukkig wat eenvoudiger. Voor het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen daarvan geldt namelijk een vrijstelling als je voldoet aan het zogenaamde noodzakelijkheidscriterium. Dat is het geval als:

  • de voorziening naar jouw redelijke oordeel noodzakelijk is voor een goede vervulling van de dienstbetrekking;
  • jij als werkgever de voorziening betaalt en de kosten niet doorberekent aan je werknemer;
  • jouw medewerker de apparatuur moet teruggeven of de restwaarde hiervan moet betalen als hij of zij deze niet meer nodig heeft voor het werk.

Vergoeding kosten internetaansluiting?

Gezien het huidige overheidsadvies om zoveel mogelijk thuis te werken, vinden wij het verdedigbaar dat je ook de eventuele vergoeding van de kosten van de internetaansluiting thuis (tijdsevenredig) onder het noodzakelijkheidscriterium als vrijgesteld loon verwerkt.

Tot slot

Meer weten? Bel of mail gerust met onze fiscale expert mr. Jan Rolleman via 038 - 333 75 74 of jan@felix.nl. We helpen je graag!

 -

Kan ik je helpen?

We gaan veilig en zorgvuldig met uw gegevens om. Meer hierover in onze privacyverklaring ».

* = verplicht
Een ogenblik geduld…

Meer actueel

De spelregels bij een paard met (verborgen) gebreken
Blog

De spelregels bij een paard met (verborgen) gebreken

Het is de nachtmerrie van iedere verkoper of koper: de constatering van een (verborgen) gebrek bij het paard. Maar hoe te handelen als het wel zo is en hoe kun je het voorkomen?

Lees meer »
De rol van de commissionair bij de (ver)koop van paarden
Blog

De rol van de commissionair bij de (ver)koop van paarden

Treed je beroeps- en/of bedrijfsmatig op als commissionair / bemiddelaar bij de (ver)koop van paarden? Zorg dan dat jouw rol voor iedereen glashelder is. Waarom? Lees het hier.

Lees meer »
Paard gekocht of verkocht? Zorg voor een passend koopcontract!
Blog

Paard gekocht of verkocht? Zorg voor een passend koopcontract!

Heb jij alles zwart op wit staan over jullie (ver)koop van je paard of pony? Voorkom dat je later gedoe krijgt. Een koopcontract is een hele goede oplossing.

Lees meer »
Ondernemen zonder juridische hindernissen dankzij onze experts
Gratis tips en advies

Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van de nieuwste regels en wetten, de actueelste tips en de laatste adviezen.

We gaan veilig en zorgvuldig met uw gegevens om. Meer hierover in onze privacyverklaring ».

Goudplevier 123 8271 gb IJsselmuiden +31 (0)38 333 75 74 info@felix.nl
felix tandwiel linkedin instagram facebook