Vraag nu de subsidieregeling praktijkleren makkelijk en snel aan!

Zijn er het afgelopen schooljaar stagiairs begeleid binnen jouw onderneming? Dan zou het zo maar kunnen zijn dat je in aanmerking komt voor de subsidieregeling praktijkleren.

Wat is de subsidie praktijkleren?

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Je kunt nu subsidie aanvragen voor de begeleiding in het schooljaar 2019/2020. Het schooljaar 2019/2020 loopt van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020. Je aanvraag moet je uiterlijk woensdag 16 september indienen. Dit kan tot 17.00 uur.

Voor wie?

De regeling richt zich vooral op:

 • Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is.
 • Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel.
 • Wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

De subsidie is onderverdeeld in verschillende onderwijscategorieën. Per categorie verschilt het beschikbare budget.

De categorieën zijn:

 • Vmbo-leerlingen die een leerwerk traject volgen (3e en 4e leerjaar).
 • Mbo-leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen. Een BOL-leerling komt niet in aanmerking. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg (OVO), EVC-trajecten en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen).
 • Studenten die een technische hbo-opleiding volgen die bestaat uit de combinatie werken en leren (duaal en deeltijd) in de sectoren techniek/landbouw of natuurlijke omgeving/gezondheidszorg, gedrag& maatschappij; bij wie praktijkonderdeel verplicht is. Hbo-voltijdstudies komen niet in aanmerking.
 • Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO.
 • Werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een (private) werkgever en een universiteit (promovendi met een aanstelling of toio’s met een overeenkomst bij onderwijsinstelling).
 • Leerlingen in het laatste jaar van het voortgezet speciaal onderwijs die onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel (VSO).
 • Leerlingen in het laatste jaar van het praktijkonderwijs (pro).
 • Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voorgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg (entree vmbo).

De subsidie praktijkleren en Corona

Door de maatregelen die het kabinet afkondigde in verband met het coronavirus konden werkgevers als gevolg hiervan te maken hebben met gedwongen sluiting van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. De RVO brengt de weken waarin je een BBL-student niet kon begeleiden niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Voorwaarden

 • Jouw bedrijf dient een erkend leerbedrijf te zijn of door de onderwijsinstelling aangemerkt te zijn als bedrijf/organisatie die een goede begeleiding geeft (in het geval van hbo/promovendi en toio’s);
 • Er wordt gewerkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst;
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en de opleiding is opgenomen in het Crebo- of Croho-register van DUO;
 • De beroepsopleiding van de leerling/student/deelnemer valt onder de gedefinieerde sectoren die onder deze subsidieregeling zijn aangewezen.

Extra subsidie BBL-leerplek sectoren landbouw, horeca en recreatie

De subsidieregeling praktijkleren wordt tot en met het schooljaar 2021/2022 uitgebreid met een extra deel. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een BBL-leerplek aanbieden. Vanaf het studiejaar 2019/2020 is hiervoor € 10,6 miljoen per studiejaar beschikbaar.

Bij de aanvraag van het basisbedrag van de subsidieregeling praktijkleren moet je melden of je behoort tot de sector landbouw, horeca of recreatie. Belangrijk is dat je hoofdactiviteit bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan onder één van de SBI-codes voor landbouw, horeca of recreatie. Deze registratie moet gedurende het studiejaar waarin de leerplek wordt verzorgd en in ieder geval op het moment van aanvragen correct zijn. Je kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de extra subsidie. Bekijk hier de SBI-codes voor de landbouw, horeca of recreatie.

Voorwaarden

 • Jouw bedrijf dient een erkend leerbedrijf te zijn of door de onderwijsinstelling aangemerkt te zijn als bedrijf/organisatie die een goede begeleiding geeft (in het geval van hbo/promovendi en toio’s);
 • Er wordt gewerkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst;
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en de opleiding is opgenomen in het Crebo- of Croho-register van DUO;
 • De beroepsopleiding van de leerling/student/deelnemer valt onder de gedefinieerde sectoren die onder deze subsidieregeling zijn aangewezen.

Voorschot subsidie praktijkleren voor MBO-praktijkleerplaatsen

In juni kon je een voorschot aanvragen voor de subsidieregeling praktijkleren studiejaar 2019/2020. Wanneer dit voorschot aan je uitbetaald is ben je verplicht om uiterlijk woensdag 16 september 2020 om 17:00 uur een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot wordt verrekend met de definitieve subsidie. Wanneer je geen definitieve aanvraag indient, wordt het voorschotbedrag teruggevorderd.

Hoe ontvang ik de subsidie?

Stuur ons de kopieën van de praktijkovereenkomsten toe en wij vragen de subsidieregeling voor je aan. Om de aanvraag voor je te verzorgen, vragen wij een vergoeding van € 132,50 per aanvraag. Je kunt mailen naar: lonen@felix.nl.

Tot slot

Mail je praktijkovereenkomsten vóór 17 augustus naar: lonen@felix.nl. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.

Jenou Prins - Bedrijfseconomisch adviseur
Jenou Prins
Bedrijfseconomisch adviseur

Kan ik je helpen?

We gaan veilig en zorgvuldig met uw gegevens om. Meer hierover in onze privacyverklaring ».

* = verplicht
Een ogenblik geduld…

Meer actueel

De spelregels bij een paard met (verborgen) gebreken
Blog

De spelregels bij een paard met (verborgen) gebreken

Het is de nachtmerrie van iedere verkoper of koper: de constatering van een (verborgen) gebrek bij het paard. Maar hoe te handelen als het wel zo is en hoe kun je het voorkomen?

Lees meer »
De rol van de commissionair bij de (ver)koop van paarden
Blog

De rol van de commissionair bij de (ver)koop van paarden

Treed je beroeps- en/of bedrijfsmatig op als commissionair / bemiddelaar bij de (ver)koop van paarden? Zorg dan dat jouw rol voor iedereen glashelder is. Waarom? Lees het hier.

Lees meer »
Paard gekocht of verkocht? Zorg voor een passend koopcontract!
Blog

Paard gekocht of verkocht? Zorg voor een passend koopcontract!

Heb jij alles zwart op wit staan over jullie (ver)koop van je paard of pony? Voorkom dat je later gedoe krijgt. Een koopcontract is een hele goede oplossing.

Lees meer »
Ondernemen zonder juridische hindernissen dankzij onze experts
Gratis tips en advies

Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van de nieuwste regels en wetten, de actueelste tips en de laatste adviezen.

We gaan veilig en zorgvuldig met uw gegevens om. Meer hierover in onze privacyverklaring ».

Goudplevier 123 8271 gb IJsselmuiden +31 (0)38 333 75 74 info@felix.nl
felix tandwiel linkedin instagram facebook