Zieke werknemer & loondoorbetalingsverplichting. Hoe zit dat?

dinsdag 29 jun 2021

Iedere werkgever heeft wel eens te maken met een zieke werknemer. Soms gelukkig kortdurend, maar in sommige gevallen kan de ziekte ook een langere periode in beslag nemen. Ook de coronacrisis kan (negatieve) invloed hebben op de fysieke en mentale gesteldheid van jouw werknemers, met misschien wel een stijging van het ziekteverzuimpercentage binnen jouw bedrijf als gevolg. Met welke financiële consequenties moet je rekening houden als werkgever? Onze P&O adviseur Wilbert Prins praat je graag bij.

Loondoorbetalingsverplichting

Een zieke werknemer heeft volgens artikel 7:629 BW recht op 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte. Daarbij geldt dat de werknemer in het eerste jaar recht heeft op minimaal 70% van zijn laatstverdiende loon, waarbij tenminste het wettelijk minimumloon moet worden uitbetaald. In het tweede jaar heeft de werknemer vervolgens recht op tenminste 70% van zijn laatstverdiende loon en geldt het vereiste van het minimumloon niet meer.

CAO van toepassing?

Valt jouw onderneming onder een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)? Dan kunnen er in de CAO andere afspraken staan dan in artikel 7:629 BW. Deze afspraken mogen echter niet in het nadeel van de werknemer zijn. De regels die de CAO voorschrijft gaan boven de wettelijke regels van artikel 7:629 BW.

Wet Verbetering Poortwachter

Tijdens de ziekteperiode van 2 jaar dien je als werkgever te voldoen aan je re-integratieverplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. In een andere blog zal onze P&O adviseur Wilbert hier binnenkort nog verder bij stilstaan. Voldoe je als werkgever niet aan jouw re-integratieverplichtingen? Dan kan het UWV een sanctie opleggen in de vorm van een langere loondoorbetalingsverplichting.

Een zieke werknemer kost per dag gemiddeld € 260,-!

Wist jij wel dat een zieke werknemer een werkgever gemiddeld € 260,- per werkdag kost? Dit bedrag is niet alleen opgebouwd uit de hierboven genoemde loondoorbetalingskosten, maar ook uit kosten voor vervangend personeel en de kosten voor Arbodienstverlening. Het is daarom belangrijk om de werknemer op een zo goed mogelijke manier te begeleiden in zijn of haar re-integratieproces.

Wachtdagen

In de CAO of in een arbeidsovereenkomst kan ook afgesproken worden dat een werknemer gedurende de eerste ziektedag, of de eerste twee ziektedagen, (nog) geen recht heeft op loondoorbetaling. Dit worden ook wel “wachtdagen” genoemd. Een dergelijke afspraak kan alleen vanuit de CAO of via de arbeidsovereenkomst met de werknemer worden gemaakt.

Wordt een ziekteperiode binnen 4 weken opgevolgd door een nieuwe ziekteperiode? Dan mogen over deze tweede ziekteperiode geen wachtdagen worden ingehouden. Vaak is het ook zo dat er afspraken worden gemaakt over het maximale aantal wachtdagen op jaarbasis. Daarnaast geldt dat bij het inhouden van een wachtdag de werknemer nog wel tenminste het wettelijk minimumloon uitbetaald moet krijgen. Wordt hieraan niet voldaan, dan mag de wachtdag niet of slechts gedeeltelijk worden ingehouden.

Tot slot

Heb je hulp nodig bij het re-integratieproces van jouw werknemer? Of wil je meer weten over de loondoorbetalingsverplichting, het afspreken van wachtdagen met jouw werknemers, of het verzekeren van ziekteverzuim? Onze HR-adviseur Armanda denkt graag met je mee. Bel of mail haar gerust via 038-333 75 74 of armanda@felix.nl.

Logo felix.
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
Duurzaamheid
felix. en duurzaamheid
Lees het hier
Daar word jij wijzer van
Gratis tips afgestemd op jouw branche
Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van nieuwe regelgeving en andere nieuwswaardigheden.
felix. © 2024 Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden