Blog

Wettelijke garantietermijn verkoop paard aan consument verruimd naar één jaar

woensdag 02 feb 2022

Breaking news voor de paardenhandel! De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het verruimen van de wettelijke garantietermijn van zes maanden naar één jaar bij de verkoop van paarden aan consumenten. Hoewel de Eerste Kamer nog wel naar het wetsvoorstel moet kijken, is er een grote kans dat de nieuwe regels er doorheen komen. Dat is uiteraard geen goed nieuws voor professionele verkopers en hippische ondernemers. Wij praten je graag bij over de nieuwe wetgeving én geven alvast een aantal praktische tips & tricks hoe je hier als verkoper straks het beste mee kunt omgaan. Lees snel verder!

Nieuws: garantietermijn teruggedraaid!

Lees hier verder

Richtlijn consumentenkoop

De beoogde nieuwe Nederlandse wetgeving vloeit voort uit een Europese richtlijn. In 2019 is namelijk de Richtlijn consumentenkoop (2019/771) op Europees niveau aangenomen. De lidstaten van de Europese Unie zijn vervolgens verplicht om die richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Daarom heeft de richtlijn ook gevolgen voor Nederland.

Verruiming wettelijke garantietermijn van zes maanden naar één jaar

De belangrijkste wijziging in de consumentenkoopwetgeving is de verruiming van de wettelijke garantietermijn (of beter gezegd: het bewijsvermoeden) van zes maanden naar één jaar. Dit geldt overigens niet alleen voor paarden, maar voor alle levende dieren. Graag illustreren we dit aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld huidige situatie

Springstal A verkoopt een springpaard aan particulier B. Na 5 maanden meldt particulier B zich weer bij springstal A. Particulier B zegt dat het paard wat mankeert, daardoor niet geschikt is voor het doel (springsport) en dat zij de overeenkomst wil ontbinden. Omdat er sprake is van een consumentenkoop en het “gebrek” zich binnen 6 maanden na de levering heeft geopenbaard, geldt er op grond van de wet een bewijsvermoeden dat het paard inderdaad niet aan de overeenkomst beantwoordt. Om ontbinding van de koop te voorkomen, zal Springstal A moeten bewijzen dat het paard ten tijde van de levering wél aan de overeenkomst heeft beantwoord.

Voorbeeld nieuwe situatie

Als we bovenstaand voorbeeld doortrekken naar de nieuwe beoogde wetgeving, dan kan particulier B nog tot 12 maanden (!) na de aflevering terugkomen bij Springstal A. Met andere woorden: komt particulier B binnen 12 maanden na levering terug met een kreupel paard bij Springstal A? Dan wordt dus vermoed dat het paard bij aflevering al niet in orde was. Op Springstal A ligt in dat geval de bewijslast om aan te tonen dat het paard ten tijde van de levering wél aan de overeenkomst heeft beantwoord. Alleen als Springstal A in dat bewijs slaagt, kan ontbinding worden voorkomen.

Verkoop paard aan consument wordt nóg risicovoller

Het zal voor zich spreken dat dit voor verkopers bijna niet te doen is. Sterker, het bewijsvermoeden van 6 maanden wordt nu vaak al als (zeer) vervelend ervaren. Laat staan als een consument zich straks nog tot een jaar (!) na levering vrij gemakkelijk bij de verkoper kan melden dat het paard niet voldoet en zich beroept op ontbinding van de koopovereenkomst. Omdat er in de tussentijd zoveel met een paard kan zijn gebeurd (het zijn immers levende dieren), zit je als verkoper straks in een zeer lastige (of zelfs onmogelijke) bewijspositie. Verkoop van paarden door beroeps-/ en bedrijfsmatige verkopers aan consumenten wordt hierdoor dus een nog risicovollere aangelegenheid.

Praktische tips & tricks voor professionele verkopers en hippische ondernemers

Verkoop jij beroeps- en/of bedrijfsmatig paarden aan particulieren? Zorg dan dat je vast nadenkt hoe je hiermee om wilt gaan en hoe je de risico’s zou kunnen inperken. Graag zetten wij een aantal mogelijkheden op een rij om jou alvast stof tot nadenken te geven:

Overweeg de rechtsvorm van jouw onderneming te wijzigen naar een B.V.

Verkoop jij nu paarden aan consumenten vanuit een eenmanszaak of VOF? Dan loop je straks in privé dus een (nog) groter risico. Daarom zou je kunnen overwegen om de rechtsvorm van je onderneming te wijzigen naar een besloten vennootschap (B.V.).

Zo kun je persoonlijke aansprakelijkheidsrisico’s beperken en bijvoorbeeld beslag op je woning, auto of privébankrekening in een worst-case-scenario voorkomen. Uiteraard kan het exploiteren van je onderneming in een B.V. fiscale en financiële gevolgen hebben. Die zullen per geval moeten worden bekeken en worden afgewogen. Wij denken graag met je mee of dit in jouw specifieke situatie een passende oplossing kan zijn.

De noodzaak van schriftelijke afspraken wordt nóg belangrijker

In de paardenwereld heerst nog altijd een echte ons-kent-ons-cultuur. Afspraken worden (helaas) vaker op basis van onderling vertrouwen gemaakt dan op papier vastgelegd. Met deze nieuwe wetgeving wordt het nauwkeurig schriftelijk vastleggen van afspraken omtrent koop van een paard echter belangrijker dan ooit. Hoe? Door bijvoorbeeld een op maat gemaakte en juridisch correcte koopovereenkomst op te (laten) stellen waarin je onder meer het volgende expliciet en nauwkeurig vastlegt:

  • omschrijving van het paard dat wordt verkocht en de mededelingen die je als verkoper over het paard hebt gedaan;
  • het aankoopdoel van de koper;
  • aanhechten van een keuringsrapport van een dierenarts en vastleggen bekendheid koper met (eventuele) bevindingen tijdens die klinische en/of röntgenologische keuring;
  • aanhechten van (uitgebreid) foto en beeldmateriaal van het paard ten tijde van de verkoop / levering.

Stel uitgebreide klinische én röntgenologische keuring verplicht

Je kunt overwegen om het doen van een klinische en röntgenologische keuring van het paard verplicht te stellen (en/of dit al dan niet te verdisconteren in de koopsom). Zo heb je altijd een keuringsrapport om op terug te vallen, waarin de toestand van het paard ten tijde van de levering door een deskundige staat beschreven.

Zorg dat je rol als commissionair / bemiddelaar duidelijk is en handel NIET op eigen naam

Treed je beroeps- en/of bedrijfsmatig op als commissionair / bemiddelaar? Zorg dan dat jouw rol voor iedereen duidelijk is. Juridisch is van belang dat je niet in eigen naam handelt. Je zult dus richting een potentiële koper goed duidelijk moeten maken dat je namens iemand bemiddelt, dat je niet zelf de verkoper bent en dat de koopovereenkomst dus tot stand zal komen tussen de koper en de persoon (verkoper) waarvoor jij optreedt. Zo kun je het consumentenrecht “buiten de deur” houden en in ieder geval voorkomen dat jij als commissionair / bemiddelaar voor (verborgen) gebreken door de koper wordt aangesproken. Uiteraard geldt ook hier dat het belangrijk is om dit nauwkeurig schriftelijk vast te leggen.

Overweeg of je überhaupt nog paarden wil verkopen aan consumenten

Tot slot kun je jezelf ook de vraag stellen of je met deze nieuwe regelgeving überhaupt nog paarden wil verkopen aan consumenten. In de basis zul je hoe dan ook het risico moeten aanvaarden dat zo’n consumentkoper binnen 12 maanden bij je terug kan komen én dat jij in zo’n geval hoogstwaarschijnlijk in een lastige bewijspositie zit.

Je zult daarvoor zelf een gedegen afweging moeten maken. Bijvoorbeeld dat je zorgt dat je de risico’s in een worst-case-scenario kunt opvangen (bijv. door daar een potje voor aan te leggen, er een voorziening voor te treffen of te kijken of er mogelijk wat te verzekeren valt). Aan de andere kant kun je alles overwegende ook tot het besluit komen überhaupt niet meer aan consumenten te willen verkopen en je bijvoorbeeld volledig toe te spitsen op de zakelijke markt en/of andere hippische diensten.

Hoe nu verder?

Zoals aangekondigd moet het wetsvoorstel nog door de Eerste Kamer. Een nader tijdspad of datum van inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving is vooralsnog niet bekend. Wij achten de kans echter groot dat het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer zal worden aangenomen en daarna op korte termijn zal worden ingevoerd in de Nederlandse wet. Zorg daarom dat je nu al vooruit denkt. Uiteraard houden wij je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op onze website.

Vragen of meer weten?

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je eens sparren met onze juristen? Neem dan gerust contact op met ons kantoor via 038 – 333 75 74 of info@felix.nl. Wij denken graag met je mee!

Logo felix.
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
Duurzaamheid
felix. en duurzaamheid
Lees het hier
Daar word jij wijzer van
Gratis tips afgestemd op jouw branche
Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van nieuwe regelgeving en andere nieuwswaardigheden.
felix. © 2024 Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden