Blog

Tijdelijk of vast contract aanbieden? Het maakt uit voor de hoogte van de WW-premie

maandag 09 dec 2019

Heb jij als werkgever veel werknemers in dienst op basis van tijdelijke contracten? Dan is de kans groot dat je vanaf 2020 een (forse) stijging van de WW premie kunt verwachten. Vanaf 1 januari 2020 wordt de hoogte van de WW premie namelijk afhankelijk van het soort arbeidscontract. Werkgevers gaan een lagere WW premie betalen voor een werknemer met een vast contract. En een hogere premie voor een werknemer met een tijdelijk contract. Benieuwd wat dit precies inhoudt? Lees dan verder!

Van sectorpremie naar ‘contractduurpremie’

Op dit moment geldt een sectorpremie. Met andere woorden: de sector waarbinnen de werkgever actief is, bepaalt de hoogte van de WW premie. Vanaf 1 januari 2020 wordt de sectorpremie een ‘contractduurpremie’. Kortom, het soort arbeidscontract (tijdelijk of vast) gaat straks de hoogte van de WW premie bepalen. Heb je werknemers aan het werk op basis van een tijdelijk contract? Dan ga je voor hen een hoge WW premie betalen. En heb je werknemers die een vast contract hebben? Dan geldt daar juist een lage WW premie. Dit alles komt voort vanuit de gedachte van de wetgever om het aangaan van vaste contracten voor werkgevers aantrekkelijker te maken. De hoogte van de nieuwe premies is nog niet exact bepaald, maar het verschil wordt in ieder geval 5 hele procentpunten.

Wanneer lage WW premie?

Als werkgever ga je de lage WW premie betalen als je aan de volgende eisen voldoet:

(1) De arbeidsovereenkomst is schriftelijk overeengekomen;
(2) De arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd;
(3) De contracturen zijn concreet vastgelegd. Werkt een werknemer op oproepbasis? Bijvoorbeeld een nul-urencontract? Dan is er dus geen concrete vastlegging van de contracturen en geldt de lage WW premie niet.

Voldoen jouw werknemers aan de eisen, let dan op dat je een kopie van de arbeidsovereenkomst(en) opneemt in je loonadministratie. Zo kan de Belastingdienst controleren of je terecht de lage WW premie toepast.

BBL leerlingen

Voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) geldt een uitzondering. Daar mogen werkgevers de lage WW premie toepassen, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst. Dus maak je gebruik van BBL leerlingen op basis van tijdelijke contracten? Dan mag je voor hen wél de lage WW premie toepassen.

Uitzonderingen op lage WW premie
Heeft een werknemer een vast contract? In een aantal gevallen moet je als werkgever alsnog de hoge WW premie betalen:

(1) Het onbepaalde tijdscontract met de werknemer wordt binnen 5 maanden beëindigd;
(2) De werknemer werkt structureel over en krijgt binnen een kalenderjaar meer dan 30% verloond ten opzichte van de contracturen;
(3) De werknemer krijgt binnen een jaar na aanvang van het dienstverband een WW-uitkering door arbeidsuren- of inkomstenverlies bij de werkgever;
(4) De werknemer krijgt een WW-uitkering toegekend, terwijl maximaal een jaar eerder de lage premie voor herziening in aanmerking kwam.

Tot slot

Hoewel veel werkgevers een forse stijging van de WW premie kunnen verwachten, staat daar wel tegenover dat je als werkgever natuurlijk meer invloed hebt op de werkgeverslasten. Je bepaalt immers zelf wat voor arbeidsovereenkomst je aan jouw werknemers aanbiedt. Door de WW premiedifferentiatie heb je als werkgever de kans om weloverwogen te kiezen tussen kosten en risico’s. Betaal je liever een lage premie óf heb je liever zekerheid dat je (nog) niet aan een werknemer ‘vast’ zit? Neem gerust contact met ons op voor advies!

Update 9 december 2019:

Heb jij veel vaste medewerkers en nog niet alle contracten schriftelijk vastliggen? Geen paniek. Minister Koolmees heeft op 9 december jl. besloten om werkgevers 3 maanden uitstel te geven. Daardoor mogen werkgevers vanaf 1 januari 2020 alvast de lage WW-premie afdragen voor de vaste medewerkers, ook als de arbeidsovereenkomst nog niet op schrift staat. Dit moet dan wel vóór 1 april 2020 gebeuren. Lukt dat niet? Dan is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Deze coulance van de minister geldt alleen voor de werknemers die vóór 1 januari 2020 al in dienst waren. Treedt er na 1 januari 2020 een werknemer in vaste dienst? Dan moet voor die werknemer meteen een schriftelijk contract geregeld worden om aanspraak te kunnen maken op de lage WW-premie.

Lees verder

Logo felix.
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
Duurzaamheid
felix. en duurzaamheid
Lees het hier
Daar word jij wijzer van
Gratis tips afgestemd op jouw branche
Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van nieuwe regelgeving en andere nieuwswaardigheden.
felix. © 2024 Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden