Recherchebureau inschakelen om zieke werknemer te volgen: mag dat?

vrijdag 06 jan 2023

Zieke werknemers zijn voor werkgevers al vervelend genoeg. Zeker als je bedenkt dat een langdurig zieke werknemer een werkgever gemiddeld ca. € 250,- per dag (!) kost. Maar wat als je als werkgever het gevoel hebt dat de werknemer niet zo ziek is als hij of zij beweert? Of als je het vermoeden hebt dat de werknemer wel stiekem ergens anders werkzaamheden verricht of bijv. volle bak aan het klussen is in zijn huis? Kun je als werkgever zo’n werknemer laten volgen door een recherchebureau? Daarover vond recent een procedure plaats bij de rechtbank te Limburg.

Schouderklachten

Werknemer is sinds 2003 als schilder bij werkgever in dienst. In februari 2019 vraagt werknemer of hij onbetaald een dag minder mag gaan werken in verband met toenemende schouderklachten. De werkgever gaat akkoord, maar stelde de ingangsdatum steeds uit wegens ‘organisatorische redenen’.

Eind 2019 meldt de werknemer zich vervolgens ziek wegens de schouderklachten. Begin 2020 oordeelt de bedrijfsarts dat de werknemer niet inzetbaar is voor eigen of aangepast werk. In maart 2020 ondergaat de werknemer een operatie aan zijn schouder waarvan het herstel 3 tot 6 maanden zal duren.

Geruchten

Op een gegeven moment ontvangt werkgever geruchten van collega’s dat de werknemer tijdens zijn ziekteperiode en nadat hij is geopereerd, thuis aan het werk zou zijn. Werkgever besluit daarop om een bedrijfsrecherchebureau in te schakelen. Dit bureau voert enige tijd observaties uit bij de woning van de werknemer. Daarna ontvangt de werknemer een brief van de advocaat van de werkgever met een officiële schriftelijke waarschuwing en een dreiging van een loonstop. In oktober 2020 oordeelt de bedrijfsarts dat er niet alleen sprake is van een complexe verzuimsituatie waarbij , maar inmiddels ook van een ernstig arbeidsconflict.

Uitspraak rechter

Uiteindelijk krijgt de werknemer een WIA-uitkering toegekend en wordt de arbeidsovereenkomst door de werkgever opgezegd. Vervolgens gaat de werknemer naar de rechter en vraagt om een billijke vergoeding van ca. € 140.000,-. Volgens de werknemer heeft het handelen van de werkgever geleid tot ernstige psychische klachten (naast de fysieke schouderklachten) en heeft werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld. 

Recherchebureau

De rechter vindt inderdaad dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever om meerdere redenen. Met name het inschakelen van het recherchebureau rekent de rechter de werkgever in ernstige mate aan. De rechter vindt dit volstrekt buitenproportioneel. De werkgever heeft, slechts op basis van ‘geruchten’, zonder slag of stoot een recherchebureau ingeschakeld, terwijl van ernstige verdenkingen ter zake van ernstige overtredingen helemaal geen sprake was. De werkgever had prima minder vergaande middelen kunnen inzetten door bijv. eerst eens het gesprek met de werknemer aan te gaan en hem te confronteren met de geruchten van collega’s. Ook is het in eigen tempo (op therapeutische basis) klussen in en rond de eigen woning totaal iets anders dan het 8 uur per dag uitvoeren van productie-schilderwerk.

Les uit de uitspraak

Al met al moet werkgever aan werknemer een billijke vergoeding betalen van € 55.000,-. De leer voor de praktijk? Dat je als werkgever terughoudend moet zijn met het inschakelen van een recherchebureau. Er moet echt een concrete verdenking zijn van een ernstige overtreding én het onderzoek moet proportioneel zijn. Advies nodig over een zieke werknemer hoe je het wél moet aanpakken? Neem gerust contact op met onze specialist Armanda Kolk.

Lees verder

Logo felix.
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
Duurzaamheid
felix. en duurzaamheid
Lees het hier
Daar word jij wijzer van
Gratis tips afgestemd op jouw branche
Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van nieuwe regelgeving en andere nieuwswaardigheden.
felix. © 2024 Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden