Blog

Prinsjesdag 2022: wat zijn de maatregelen?

donderdag 22 sep 2022

Afgelopen dinsdag was het weer Prinsjesdag. De dag waarop de belastingplannen en de miljoenennota bekend zijn gemaakt door het kabinet. Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen? En waar moet je op letten als ondernemer? Je leest het hier.

Wil je de laatste update Prinsjesdag? Bekijk hier de wijzigingen van 2023

1. Verhoging minimumloon per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 gaat het minimumloon omhoog met 10,15%. Dit betreft een verhoging van 8,05% met daarbovenop de reguliere indexatie. Het minimumloon dat werkgevers per 1 juli 2022 aan werknemers van 21 jaar en ouder betalen is € 1.756,20 per maand. Per 1 januari 2023 wordt dit dus met 10,15% verhoogd.

2. Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat per 01-01-2023 omhoog naar 1,92% over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom. Boven een fiscale loonsom van € 400.000,- blijft de opbouw van de vrije ruimte 1,18%. Ten opzichte van 2022 betekent het dat de vrije ruimte bij een fiscale loonsom van € 400.000,- of meer dus wordt verruimd met € 880,- Zie hieronder de tabel van de vrije ruimte over de jaren 2022 en 2023.

JaarOpbouw over eerste   € 400.000,- van fiscale loonsomOpbouw over het restant van de loonsom
20231,92%1,18%
20221,70%1,18%

3. Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding

De onbelaste thuiswerkvergoeding – het maximale bedrag dat werkgevers onbelast aan werknemers mogen vergoeden voor een thuiswerkdag – stijgt per 1 januari van € 2,00 per dag naar € 2,13 per dag. Overigens is deze verhoging niet formeel meegenomen in het Belastingplan 2023, maar de Staatssecretaris van Financiën heeft eerder te kennen gegeven in deze verhoging de ‘tabelcorrectiefactor’ te volgen. Deze komt waarschijnlijk uit op 1,063.

4. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding.

De onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke kilometers en woon-werkverkeer wordt verhoogd. In 2022 is de vergoeding nog € 0,19 per kilometer. De maximale onbelaste reiskostenvergoeding per kilometer wordt de komende jaren verhoogd naar:

  • € 0,21 per kilometer (2023)
  • € 0,22 per kilometer (vanaf 2024)

Bovenstaande vergoedingen betreffen de maximaal toegestane onbelaste vergoedingen per kilometer. Het is dus tevens toegestaan om een lagere onbelaste vergoeding per kilometer te vergoeding. Wordt er een hoger bedrag per kilometer vergoed, dan betekent dit dat het bovenmatige deel bruto of gebruteerd belast dient te worden.

5. Doelmatigheidsmarge Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van 25% naar 0%

Een DGA dient voor de bepaling van zijn of haar ‘gebruikelijk loon’ onder andere te kijken naar het loon van een werknemer ‘in de meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Het bijbehorende gebruikelijk loon mag in 2022 nog gesteld worden op 75% van het loon van deze werknemer. Dit is de zogenaamde doelmatigheidsmarge.

Vanaf 2023 wordt deze doelmatigheidsmarge verhoogd naar 100%. Dit kan tot gevolg hebben dat het gebruikelijk loon van een DGA hoger wordt en dat er dus meer belasting moet worden betaald in box 1 van de inkomstenbelasting.

6. Bijtelling elektrische auto blijft gelijk, cap wordt verlaagd.

Bij emissievrije auto’s wordt de cap – het deel van de catalogusprijs waarop de korting van toepassing is – verlaagd van € 35.000,- (2022) naar € 30.000,- (vanaf 2023). De korting op de bijtelling blijft 6%, zodat de bijtelling wordt 22% -/- 6% is 16%. In het jaar van aanschaf van een nieuwe auto, blijft het dan geldende percentage 60 maanden geldig. Voor de komende jaren ziet dit er als volgt uit:

JaarKortingBijtellingCap
20226%16%€ 35.000,-
20236%16%€ 30.000,-
20246%16%€ 30.000,-
20255%17%€ 30.000,-
Vanaf 2026Geen22%n.v.t.

7. Verhoging maximale algemene heffingskorting en maximale arbeidskorting.

De maximale algemene heffingskorting voor mensen jonger dan de AOW-leeftijd wordt verhoogd van € 2.888,- (2022) naar € 3.070,- (2023). Daarnaast wordt de maximale arbeidskorting verhoogd van € 4.260,- (2022) naar € 5.052,- (2023). Wil je precies wat de invloed hiervan is voor jouw specifieke situatie? Wilbert kan je er alles over vertellen.

8. Inkomstenbelasting

De eerste schijf is verlengd tot € 73.031 en het tarief is inderdaad verlaagd tot 36,93%. De inkomstensafhankelijke combinatiekorting is maximaal € 2.694 (2022 € 2.534). Deze korting wordt vanaf 2025 afgeschaft, behalve voor ouders met een of meer kinderen die voor 1 januari 2025 zijn geboren.

In box 2 worden, zoals verwacht, per 2024 twee schijven geïntroduceerd. Het tarief voor de eerste schijf (tot € 67.000) wordt 24,5%. Dit is lager dan werd verwacht. Het tarief voor de tweede schijf wordt hoger dan verwacht, 31%. Voor fiscaal partners geldt dat inkomen in box 2 een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel is dat aan beide partners kan worden toegerekend.

Voor de wijzigingen in box 3, namelijk het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen BV en de overbruggingswet voor het rechtsherstel in box 3 kun je meer lezen in onze andere blogs.

9. Winstbelasting voor BV’s en andere rechtspersonen

Naast dat de eerste schijf verkort wordt van € 395.000 in 2022 naar € 200.000 (sneller het hogere tarief betalen) is ook het tarief in de eerste schijf verhoogd van 15% nu naar 19% in 2023. Het tarief voor de tweede schijf blijft 25,8%.

10. Overdrachtsbelasting

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting stijgt van 8% naar 10,4% (verwachting was 10,1%). Dit betekent dat je meer moet afdragen bij de overdacht van onroerend goed.

Goedkeuring parlement

Let op: bovenstaande voorstellen moeten nog officieel door het parlement worden aangenomen. De komende weken zullen de Tweede Kamer & de Eerste Kamer zich over de voorstellen buigen. Uiteraard zullen wij je op de hoogte houden van de ontwikkelingen!

Lees verder

Logo felix.
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
Duurzaamheid
felix. en duurzaamheid
Lees het hier
Daar word jij wijzer van
Gratis tips afgestemd op jouw branche
Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van nieuwe regelgeving en andere nieuwswaardigheden.
felix. © 2024 Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden