Blog

Prijsstijgingen in de hippische sector: wie betaalt de rekening?

woensdag 15 jun 2022

Prijsstijgingen zijn aan de orde van de dag. Ook voor hippisch ondernemers heeft dit (grote) gevolgen. Zo is er bijvoorbeeld schaarste op het gebied van stro, hooi en voer. Daarnaast kampen hippisch ondernemers ook met huidige hoge prijzen van energie, gas en benzine. Als hippisch ondernemer zul je prijsstijgingen graag willen doorbereken aan je klanten. Je wilt je onderneming immers graag rendabel houden en onderaan de streep genoeg overhouden.

Maar: kun je zomaar een prijsverhoging doorberekenen bij eerder gesloten overeenkomsten? En hoe kun je hier bij toekomstige overeenkomsten het beste op anticiperen? Wij praten je graag bij. Lees verder!

Overmacht of ondernemersrisico?

Het is allereerst goed om te weten dat zolang je nog zaken als stro, hooi en voer kunt leveren aan je klanten (ook al is dat door de prijsstijgingen mogelijk verliesgevend), je in principe geen beroep op overmacht kunt doen. Met andere woorden: ook al is het aanbieden van bijvoorbeeld pensionstalling aan je klanten door een prijsstijging mogelijk verliesgevend geworden, dan nog dien je in beginsel ‘gewoon’ na te komen. Schommelingen van prijzen worden in principe namelijk gezien als een normaal fenomeen waarmee ondernemers rekening hebben te houden en wat dus valt onder het ondernemersrisico.

Doorvoeren van prijsverhogingen bij bestaande overeenkomsten

Bij de vraag of een prijsstijging bij een eerder gesloten overeenkomst zomaar aan een klant (bijvoorbeeld een pensionklant) kan worden doorberekend, is allereerst van belang wat je precies met je klant hebt afgesproken. Is er een stallings- of trainingsovereenkomst en zo ja, wat is daar qua prijs afgesproken? Zijn er algemene voorwaarden en zijn deze ook rechtsgeldig van toepassing verklaard? Staat in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden een prijswijzigingsbeding opgenomen?

Het is van belang om dergelijke vragen eerst te onderzoeken. Aan de hand daarvan kan jouw juridische positie bepaald worden. Bijvoorbeeld of je zomaar eenzijdig een (forse) verhoging kunt doorvoeren. Wat er juridisch kan, zal telkens afhangen van alle omstandigheden van het specifieke geval. Wij denken graag mee wat in jouw situatie mogelijk is en hoe je de communicatie naar jouw klanten het beste kunt aanpakken.

Geen afspraken gemaakt over het doorvoeren van prijsverhogingen?

Heb je in een eerder gesloten overeenkomst een vaste prijs afgesproken? Heb je niet bedongen dat je (eenzijdig) je prijzen kunt verhogen? Lukt het niet om met je klanten in overleg tot een passende oplossing te komen? Dan zijn er in algemene zin juridisch gezien de volgende mogelijkheden om (toch) een prijsverhoging door te voeren:

  • Beroep op onvoorziene omstandigheden: is het nakomen van je verplichtingen door prijsstijgingen dusdanig bezwaarlijk geworden dat er een ernstige verstoring is ontstaan in de waardeverhouding van de wederzijdse prestaties én valt dat niet onder je ondernemersrisico, dan kun je mogelijk een beroep doen op onvoorziene omstandigheden. Met een geslaagd beroep kun je de rechter vragen om de overeenkomst te ontbinden of inhoudelijk aan te passen (bijvoorbeeld ten aanzien van de prijs). De juridische lat ligt daarvoor echter (zeer) hoog.
  • Heronderhandelingsplicht: niemand staat uiteraard te springen om naar een rechter te gaan. Daarom is de heronderhandelingsplicht ook een interessant fenomeen. Hoewel daar nog niet echt duidelijke rechtspraak over is, zou je juridisch kunnen betogen dat zodra er voldaan is aan de voorwaarden van onvoorziene omstandigheden, op partijen ook een heronderhandelingsplicht kan rusten. Dus dat partijen gezien de uitzonderlijke omstandigheden vanuit oogpunt van redelijkheid & billijkheid gehouden zijn om met elkaar te heronderhandelen over de prijs en dus met elkaar in gesprek moeten.

Uiteraard denken wij graag met je mee wat in jouw situatie de beste oplossing is en hoe je dit praktisch kunt aanvliegen.

Versterk je juridische positie bij toekomstige overeenkomsten!

Naast bestaande overeenkomsten is het goed om óók ten aanzien van toekomstige overeenkomsten na te denken hoe je om wil gaan met prijsstijgingen. Dus krijg je bijvoorbeeld nieuwe pensionklanten of trainingspaarden op stal? Wees dan alert en zorg dat je anticipeert op prijzen die de komende tijd mogelijk nog verder oplopen. Bijvoorbeeld door je overeenkomsten of algemene voorwaarden uit te rusten met een prijswijzigingsbeding. Wij helpen je graag met het correct formuleren daarvan!

Logo felix.
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
Duurzaamheid
felix. en duurzaamheid
Lees het hier
Daar word jij wijzer van
Gratis tips afgestemd op jouw branche
Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van nieuwe regelgeving en andere nieuwswaardigheden.
felix. © 2024 Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden