Marketing & AVG: gaat dat wel samen?!

maandag 10 dec 2018

Nieuwe klanten werven. Reclame maken voor een nieuw product of dienst. Het versturen van een nieuwsbrief aan klanten en relaties. De kans is groot dat ook jouw onderneming acquisitie- en marketingactiviteiten verricht. Maar hoe verhoudt zich dit eigenlijk tot de privacy van de betrokken personen? Mag je zomaar jan en alleman benaderen? En zo nee, waar ligt dan de grens? Graag maakt Felix jou wegwijs.

Onderscheid bestaande klanten en niet-bestaande klanten

Allereerst is het onderscheid tussen bestaande klanten en niet-bestaande klanten van belang. De wijze waarop je marketing activiteiten mag ondernemen hangt namelijk ten eerste af van het feit of de persoon die jij benadert een bestaande klant is ja of nee. Let op: iemand is pas een bestaande klant als deze persoon een product of dienst heeft gekocht(!). Dit betekent dat een persoon die zich slechts heeft aangemeld voor een nieuwsbrief, een enquête heeft ingevuld of aan een prijsvraag heeft meegedaan dus geen bestaande klant is.

Digitale marketing (per e-mail, sms of app)

Het versturen van een nieuwsbrief per e-mail valt onder digitale marketing. Voor elektronische marketing hebben we te maken met de Nederlandse Telecommunicatiewet in samenhang met de AVG. De verwachting is dat in 2020 de Telecommunicatiewet vervangen wordt door de ePrivacy Verordening. Ook de privacyregels die specifiek betrekking hebben op digitale marketing worden dan in de hele Europese Unie gelijk getrokken. Hoe zit het dan precies met digitale marketing? Bestaande klanten mag je zonder toestemming digitaal benaderen, bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief via de e-mail. Wel moet je altijd zorgen voor een eenvoudige en gratis afmeldmogelijkheid.

Voor het benaderen van niet bestaande klanten, dus bijvoorbeeld een relatie die nog nooit een product of dienst bij jou heeft afgenomen, heb je echter toestemming van die persoon nodig. En sterker nog, deze toestemming moet je ook kunnen aantonen indien nodig. Wanneer heb je dan toestemming? Toestemming dient volgens de AVG vrij, specifiek, geïnformeerd en uitdrukkelijk te zijn. ‘Wie zwijgt, stemt toe’ gaat dus niet op. De toestemming moet blijken uit een actieve handeling van de betrokken persoon die je wil benaderen. Op dit toestemmingsvereiste is één uitzondering. Heeft een bedrijf bewust een e-mailadres gepubliceerd voor marketing doeleinden? Bijvoorbeeld salesaanbiedingen@bedrijfsnaam.nl? Dan mag je een dergelijk bedrijf, die niet een bestaande klant is, ‘gewoon’ zonder toestemming benaderen.

Marketing per post

Wat als ik een nieuwsbrief per post wil versturen? Ook hier geldt dat voor het versturen van reclamepost aan bestaande klanten geen toestemming vereist is. Bestaande klanten mag je dus benaderen. Wel is het netjes om ook hier voor een eenvoudige afmeldmogelijkheid te zorgen. Voor het versturen van reclamepost aan niet bestaande klanten geldt in beginsel ook het toestemmingsvereiste. Kortom: je moet uitdrukkelijke toestemming hebben van de persoon die je wil benaderen én die toestemming moet je nog kunnen aantonen ook. Hierop bestaat echter één belangrijke uitzondering. Namelijk, het versturen van reclamepost naar een bedrijf die niet aan een specifiek persoon is gericht. Denk aan het versturen van een papieren nieuwsbrief naar bedrijf X ter attentie van de directie of sales afdeling, in plaats van het versturen van een nieuwsbrief naar bedrijf X ter attentie van mevrouw Y.

Bellen

En wat als ik mensen wil bellen met een reclame-aanbod? Bellen is in beginsel toegestaan. Controleer wel eerst of de persoon in het Bel-Me-Niet-Register staat opgenomen. Staat iemand in het register ingeschreven? Dan mag je die persoon niet bellen. Hierop is echter ook weer één uitzondering. Namelijk indien het een bestaande klant van jouw bedrijf is. Ondanks dat de bestaande klant staat opgenomen in het Bel-Me-Niet-Register, mag je deze persoon tóch bellen met een reclameaanbod voor jouw producten of diensten. Verder dien je bij het plegen van marketing telefoontjes het zogeheten recht van verzet in de gaten te houden. Het recht van verzet houdt in dat de persoon die je hebt benaderd aan mag geven dat hij niet langer door jou gebeld wil worden voor marketing telefoongesprekken. Het recht van verzet is absoluut. Dit betekent dat je altijd gehoor moet geven aan het verzoek van een persoon om niet langer door jou benaderd te worden en je deze persoon ook in de toekomst niet meer zult benaderen. Het recht van verzet geldt overigens niet alleen voor bellen, maar voor alle wijzen van marketing. Dus ook digitaal of per post.

Visitekaartjes

Hoe zit het met visitekaartjes? Als iemand jou een visitekaartje geeft, mag je aannemen dat degene jou toestemming geeft om het visitekaartje te gebruiken waarvoor het is bedoeld: de contactgegevens bewaren en gebruiken. Deze toestemming hoef je, in tegenstelling tot de toestemming die bij bovenstaande situaties geldt, niet verder aan te tonen. Het in bezit hebben van het visitekaartje toont impliciet de toestemming van de persoon die het kaartje heeft gegeven al aan. Pas echter op bij verspreiding van ontvangen visitekaartjes. Verzamelt jouw onderneming de ontvangen visitekaartjes van alle werknemers centraal zodat de hele organisatie de visitekaartjes vervolgens kan gebruiken? In dat geval mag je niet zomaar aannemen dat de gever van het visitekaartje ook daarvoor toestemming heeft gegeven. Het is aan te raden de persoon hierop te wijzen en bij bezwaren het visitekaartje terug te geven of privé te houden.

Ben jij al AVG-proof?

Zijn jouw marketingactiviteiten al in overeenstemming met de privacyregels of zit je nog met andere vragen? Neem gerust contact met ons op via 038 333 75 74 of info@felix.nl. Ons kantoor helpt jou graag verder!

Logo felix.
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
Duurzaamheid
felix. en duurzaamheid
Lees het hier
Daar word jij wijzer van
Gratis tips afgestemd op jouw branche
Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van nieuwe regelgeving en andere nieuwswaardigheden.
felix. © 2024 Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden