Kantonrechter maakt korte metten met werkgever die in het kader van corona het loon van het personeel halveerde

maandag 22 jun 2020

De coronacrisis richt de nodige schade aan in ondernemend Nederland. Zo ook bij een Turkse broodjes- en restaurantzaak in Amsterdam-Centrum. Door het coronavirus en de van overheidswege opgelegde maatregelen wordt de zaak zodanig hard getroffen, dat de werkgever besluit om het salaris van alle werknemers met 50% te halveren. Eén van de werknemers start vervolgens een kort geding bij de kantonrechter in Amsterdam en vordert betaling van het achterstallige salaris. Wij bespreken de zaak.

Feiten en omstandigheden

De Turkse broodjes- en restaurantzaak moet het vooral hebben van toerisme. De maanden januari en februari zijn doorgaans rustige maanden, met weinig toerisme en weinig omzet. Vanaf maart, als de toeristenstroom weer op gang komt, trekt de omzet normaliter aan. Met het oog op die aanstaande drukkere periode heeft de werkgever in januari 2020 meerdere nieuwe personeelsleden geworven, die per 1 maart 2020 in dienst treden. De werkgever was dus helemaal klaar om van start te gaan in het drukke toeristenseizoen. In maart kwam echter de coronacrisis om de hoek kijken, waardoor de broodjes- en restaurantzaak vanaf half maart verplicht zijn deuren moest sluiten. Tot eind april 2020 is de zaak geheel dicht geweest. Vanaf eind april 2020 worden er weer beperkt take-away diensten verleend.

In maart 2020 vraagt de werkgever de NOW regeling aan (de tegemoetkoming in de loonkosten). De werkgever ontvangt uiteindelijk van het UWV een tegemoetkoming van 60% van de loonsom over januari 2020. Reden voor de werkgever om in maart alle werknemers slechts 50% van het salaris te betalen. Door de coronacrisis en de sluiting van het bedrijf was de werkgever namelijk in acute betalingsproblemen geraakt. De werkgever had in januari 2020 per 1 maart 2020 immers meerdere nieuwe werknemers in dienst genomen in verband met de verwachte komst van toeristen. Ook aan deze nieuwe werknemers moest de werkgever salaris betalen, terwijl de werkgever daarvoor geen tegemoetkoming in de loonkosten van het UWV ontving (let op: door een wijziging van de NOW regeling is dit inmiddels wel mogelijk). Daarom besluit de werkgever om alle werknemers 50% van het salaris te betalen, omdat zij wegens gebrek aan financiële middelen niet aan alle werknemers het volledige salaris kon betalen. Volgens werkgever een “eerlijke” oplossing die voortkwam uit een gelijke behandeling van alle werknemers.

Oordeel kantonrechter Amsterdam

Eén van de werknemers was het hier echter niet mee eens en startte een kort geding procedure bij de kantonrechter in Amsterdam. De kantonrechter stelt voorop dat de werkgever zich door de coronacrisis en verplichte sluiting in een onvoorziene bedrijfseconomische noodsituatie bevindt. Daarmee heeft de werkgever volgens de rechtbank een zwaarwichtig belang dat meebrengt dat van werknemers in beginsel gevraagd kan worden om – in overleg – bepaalde arbeidsrechtelijke aanspraken op te schorten of zelfs helemaal prijs te geven (!).

Maar, de werkgever heeft in dit geval geheel eenzijdig en zonder nader overleg het besluit genomen om het salaris tot 50% te halveren. Voor de werknemer in kwestie brengt dat een dusdanig grote inkomensachteruitgang mee, dat (ook) de werknemer in financiële problemen komt. Na een afweging van de wederzijdse belangen van partijen komt de kantonrechter daarom tot het oordeel dat “naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid” niet verlangd kan worden dat de werknemer over meerdere maanden met 50% opschorting van zijn salaris instemt. De werkgever dient het achterstallige salaris dan ook aan de werknemer te betalen.

Conclusie

Interessant in deze uitspraak is dat de kantonrechter expliciet overweegt dat de coronacrisis een dermate uitzonderlijke noodsituatie is, dat van werknemers in beginsel gevraagd kan worden om – in overleg met werkgever – bepaalde arbeidsrechtelijke aanspraken op te schorten of zelfs helemaal prijs te geven. Dat is goed nieuws voor werkgevers die zwaar lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Het advies aan werkgevers die door corona in zwaar weer zijn terechtgekomen is dan ook: ga in gesprek met de werknemers en kijk of je in alle redelijkheid tot een oplossing kunt komen. Van werknemers mag dus ook zeker wel verwacht worden dat zij hierin meedenken en waar nodig bepaalde arbeidsrechtelijke aanspraken (al dan niet gedeeltelijk) opschorten of zelfs geheel prijsgeven.

Tot slot

Hulp nodig bij arbeidsrechtelijke kwesties? Bel of mail dan gerust naar ons kantoor via 038 – 333 75 74 of info@felix.nl. Wij denken graag met je mee.

Lees verder

Logo felix.
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
Duurzaamheid
felix. en duurzaamheid
Lees het hier
Daar word jij wijzer van
Gratis tips afgestemd op jouw branche
Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van nieuwe regelgeving en andere nieuwswaardigheden.
felix. © 2024 Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden