Geld besparen? Vraag de subsidieregeling praktijkleren soepel en tijdig aan

vrijdag 07 jun 2019

Werden er het afgelopen schooljaar stagiairs begeleid binnen jouw onderneming? Mogelijk kom je dan in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Met deze regeling kun je tot maximaal € 2.700 subsidie ontvangen. Toch een leuk bedrag dat je niet zomaar wilt laten liggen. Wat deze subsidie inhoud en hoe je in aanmerking komt voor deze subsidie lees je in deze blog.

Wat is de subsidie praktijkleren?

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. In 2019 kan er subsidie aangevraagd worden voor de begeleiding in het schooljaar 2018/2019. Het schooljaar 2018/2019 loopt van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019. Tot 16 september 2019 kunnen de aanvragen ingediend worden.

Voor wie?

De regeling richt zich vooral op: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is; studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel & wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. De subsidie is onderverdeeld in verschillende onderwijscategorieën. Per categorie verschilt het beschikbare budget.

De categorieën zijn:

 • Vmbo-leerlingen die een leerwerk traject volgen (3e en 4e leerjaar);
 • Mbo-leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen. Een BOL-leerling komt niet in aanmerking;
 • Studenten die een technische hbo-opleiding volgen die bestaat uit de combinatie werken en leren (duaal en deeltijd) in de sectoren techniek/landbouw of natuurlijke omgeving/gezondheidszorg, gedrag& maatschappij; bij wie praktijkonderdeel verplicht is. Hbo-voltijdstudies komen niet in aanmerking;
 • Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO;
 • Werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een (private) werkgever en een universiteit (promovendi met een aanstelling of toio’s met een overeenkomst bij onderwijsinstelling).
 • VSO: leerlingen in het laatste jaar van het voortgezet speciaal onderwijs die onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel
 • Leerlingen in het laatste jaar van het praktijkonderwijs (pro)
 • Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voorgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg (entree vmbo).

Voorwaarden

 • Jouw bedrijf dient een erkend leerbedrijf te zijn of door de onderwijsinstelling aangemerkt te zijn als bedrijf/organisatie die een goede begeleiding geeft (in het geval van hbo/promovendi en toio’s);
 • Er wordt gewerkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst;
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en de opleiding is opgenomen in het Crebo- of Croho-register van DUO;
 • De beroepsopleiding van de leerling/student/deelnemer valt onder de gedefinieerde sectoren die onder deze subsidieregeling zijn aangewezen.

Toekomst subsidieregeling

De subsidieregeling praktijkleren liep oorspronkelijk tot en met 31 december 2018. Aan het einde van 2018 heeft de voltallige Tweede Kamer ingestemd met de motie voor verlenging van de subsidieregeling praktijkleren tot 2023.

Hoe ontvang ik de subsidie?

Wij vragen de subsidie praktijkleren graag voor je aan. Het subsidiebedrag is maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleer- of werkleerplaats. Om de aanvraag voor je te verzorgen, vragen wij een vergoeding van € 125 per aanvraag. Je houdt dus € 2.575 netto over aan deze subsidieregeling! Stuur ons de kopieën van de praktijkovereenkomsten toe en wij zorgen ervoor dat je hier geen omkijken meer naar hebt. Mochten wij al in bezit zijn van de praktijkovereenkomst, dan worden de aanvragen automatisch door ons voor je ingediend.

Tot slot

Jij wilt toch ook geen geld laten liggen? Mail de praktijkovereenkomsten vóór 31 juli 2019 naar: lonen@felix.nl. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.

Lees verder

Logo felix.
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
Duurzaamheid
felix. en duurzaamheid
Lees het hier
Daar word jij wijzer van
Gratis tips afgestemd op jouw branche
Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van nieuwe regelgeving en andere nieuwswaardigheden.
felix. © 2024 Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden