Blog

Paard gekocht of verkocht met een verborgen gebrek?

donderdag 19 mei 2022

Het is de nachtmerrie van iedere koper of verkoper: een (verborgen) gebrek bij een paard. Denk bijvoorbeeld aan kreupelheid, een stalgebrek of gedragsproblemen. Voor beide partijen een behoorlijke domper.

Zo kan je als koper bijvoorbeeld je droom in duigen zien vallen om met het paard een glansrijke sportcarrière tegemoet te gaan. En ben jij de verkoper van dit paard? Die maak jij je vast zorgen over de mogelijke consequenties. Een forse schadeclaim, terugname van het paard en of het terugbetalen van de koopsom.

Wat zijn nu precies de aandachtspunten bij een paard met verborgen gebreken? Wanneer heb je als koper een sterke zaak en moet je als verkoper inderdaad het paard terugnemen?

Hippisch jurist Stefan Meuleman geeft je in dit blog 5 aandachtspunten en een stappenplan bij de koop of verkoop van een paard met een verborgen gebrek.

Wil jij als (ver)koper zaken vooraf goed regelen en problemen met aansprakelijkheid voorkomen? Bekijk dan hier onze populaire hippische contracten op maat

Aandachtspunt 1: Paard moet voldoen aan de feiten volgens de overeenkomst

De wet zegt dat een paard aan de overeenkomst moet beantwoorden (ook wel: ‘conformiteitseis’ genoemd). De beoordeling of een paard voldoet aan de feiten volgens de overeenkomst, begint allereerst met de vraag wat partijen ten aanzien van het paard samen zijn overeengekomen. Denk bijvoorbeeld aan de verwachtingen van de koper, de gemaakte afspraken en de mededelingen van de verkoper.

Wat is het aankoopdoel van de koper? Was de koper bijvoorbeeld op zoek naar een brave kinderpony of naar een talentvol sportpaard? Wat heeft de verkoper in dat kader over het paard medegedeeld? En in hoeverre zorgen de geconstateerde (verborgen) gebreken ervoor dat het paard inderdaad niet meer voldoet aan de overeenkomst? Deze vragen moeten eerst goed in kaart gebracht worden.

Aandachtspunt 2: Bestond het gebrek al ten tijde van de koop?

Als het paard inderdaad niet voldoet aan de feiten volgens de overeenkomst, kan er al een grondslag zijn voor ontbinding van de koop.

Belangrijke voorwaarde daarvoor is wel dat het (verborgen) gebrek al bestond ten tijde van de koop. Een gebrek, bijvoorbeeld een blessure, ziekte of gedragsverandering, dat pas ná de koop is ontstaan, komt in principe voor risico van de koper.

Aandachtspunt 3: Bewijslast bij een verborgen gebrek

Naast het bepalen of het gebrek ten tijde van de koop al bestond, speelt ook de bewijslast een belangrijke rol.

Of er sprake is van een (verborgen) gebrek, is niet makkelijk aan te tonen bij een “levende have” zoals een paard. Ook kan het nog verschil maken of er wel of niet sprake is van een consumentenkoop.

 • Koop je als particulier een paard van een andere particulier? Dan moet je als koper aantonen dat het gebrek al bestond bij de koop. Hiervoor is vaak een uitvoerig veterinair onderzoek nodig.
 • Koop je een paard van een bedrijfsmatig handelende verkoper? Dan heb je als koper een bewijsrechtelijk voordeel. Openbaart het gebrek zich namelijk binnen 6 maanden na aflevering van het paard, dan wordt vermoed dat het gebrek ook al aanwezig was op het moment van aflevering van het paard. De verkoper kan dit bewijsvermoeden overigens wel proberen te weerleggen.

Aandachtspunt 4: Meld je klacht binnen de daarvoor gestelde termijn

Ben je als koper achter een gebrek gekomen? Dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk bij de verkoper te melden. Hoe langer je hiermee wacht, hoe minder sterk je staat. Dit geldt ook als je als consument koper binnen 6 maanden melding doet, terwijl je het gebrek al vanaf dag 1 hebt geconstateerd.

Daar komt bij dat voor bepaalde gebreken zelfs een ‘antedateringstermijn’ bestaat. Dit houdt in dat je als koper een bepaald gebrek binnen een bepaalde termijn moet melden én aannemelijk moet maken dat het paard dit gebrek ook al voor de koop had. 

Een paar voorbeelden van hippische antedateringstermijnen zijn:

 • Kribbebijters: binnen enkele dagen (als richtlijn maximaal 3)
 • Cornage: binnen 4 weken melden;
 • Maandblindheid: binnen 8 weken melden;
 • Spat: binnen 3 maanden melden;
 • OC: binnen 3 weken tot 3 maanden (afhankelijk van de leeftijd van het paard) melden.

Kom je als koper erachter dat je paard een verborgen gebrek heeft? Doorloop dan zo spoedig mogelijk de volgende stappen:

 1. Klaag bij de verkoper. Doe dit bij voorkeur door middel van een aangetekende brief, per e-mail met een leesbevestiging of bijvoorbeeld via een Whatsapp-bericht (alleen geldig als bewijs als er blauwe vinkjes zijn);
 2. Schakel bij medische problematiek een dierenarts in. Deze onderzoekt het gebrek en kan vaak bepalen hoe lang het paard dit gebrek al heeft;
 3. Doet de verkoper niets met jouw ‘geklaag’ of kom je er samen gewoonweg niet uit? Schakel dan zo snel mogelijk juridische hulp in.

Aandachtspunt 5: Voldoet het paard niet aan de koopovereenkomst? Ken je rechten en plichten

Voldoet het paard inderdaad niet aan de koopovereenkomst en heb je als koper een sterke zaak? Dan geeft de wettelijke regeling over koop je de volgende rechten:

 • Herstel eisen: een groot aantal gebreken bij paarden is echter niet of moeilijk te herstellen;
 • Vervanging eisen: ook dit is vaak onmogelijk, nu ieder paard uniek is en verkopers soms maar een paard hebben;
 • Prijsvermindering: koopovereenkomst blijft in stand, maar de koopprijs wordt verminderd in evenredigheid met de omvang van het gebrek. Dit blijkt in de praktijk vaak lastig in te schatten bij paarden;
 • Ontbinding: meest voor de hand liggende oplossing bij non-conformiteit van een paard. Voorwaarde voor ontbinding is wel dat het gebrek de ontbinding rechtvaardigt. Gaat het slechts om een klein gebrek, dan is ontbinding een te groot middel.

De koper van een paard met een gebrek kan naast ontbinding op basis van non-conformiteit ook vorderen dat de koopovereenkomst op grond van ‘dwaling’ wordt vernietigd. Let wel: bij dwaling spelen de onderzoeks- en mededelingsplicht een belangrijke rol.

Kom je er samen niet uit? Bekijk hoe een procedure verloopt bij de rechter.

Voorkom gedoe met een koopcontract op maat

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Niemand zit te wachten op geschillen en procedures die niet alleen (veel) geld kosten, maar ook veel tijd en negatieve energie vergen. 

‘Gelukkig’ kun je het risico op gedoe achteraf grotendeels beperken door vóóraf een passend en juridisch correct koopcontract op te (laten) stellen. Dit klinkt wellicht als een open deur, maar het is zeker nog niet gebruikelijk in de paardenwereld. 

Daarnaast raden wij aan om als koper zoveel mogelijk onderzoek te doen naar het paard voordat de koopovereenkomst gesloten wordt. Als verkoper daarentegen heb je er baat bij om zo veel mogelijk over het paard mede te delen en deze mededelingen ook schriftelijk in het koopcontract vast te leggen. Zo kan jou later nooit worden verweten dat je iets zou hebben verzwegen én voorkom je vervelende welles-nietes-discussies met bijbehorende bewijsproblemen.

Heb jij een vraag over een paard met een verborgen gebrek?

Sta je op het punt een paard te (ver)kopen? Of heb je een paard ver- of gekocht en is er een (verborgen) gebrek geconstateerd?

Stuur gerust even een mailtje naar onze hippische jurist Stefan. Hij denkt graag met je mee.

Ben jij hippisch ondernemer en wil jij gratis financiële en juridische tips ontvangen? Meld je dan aan voor onze hippische nieuwsbrief.

Logo felix.
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
Daar word jij wijzer van
Gratis tips afgestemd op jouw branche
Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van nieuwe regelgeving en andere nieuwswaardigheden.
felix. © 2023 Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden