CORONA – Verruiming concernbepaling NOW-regeling!

vrijdag 24 apr 2020

Via de NOW-regeling kunnen werkgevers een tegemoetkoming ontvangen voor de loonkosten. Zo kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen en worden banen behouden. Op 22 april jl. is de regeling verder verruimd. Lees verder!

De NOW-regeling in het kort

De NOW-regeling beoogt ondernemingen die onder de huidige bijzondere omstandigheden te maken hebben met een omzetverlies van meer dan 20% een tegemoetkoming in de loonkosten te geven op basis waarvan zij gedurende de maanden maart, april en mei zo veel mogelijk de salarissen van hun werknemers kunnen doorbetalen. Alle voorwaarden van de regeling kun je vinden in deze blog.

Uitgangspunt bij concerns: omzetdaling van gehele groep

Uitgangspunt in de regeling is dat bij een grotere samenstelling van rechtspersonen of natuurlijke personen, zoals een concern, de omzetdaling van de gehele groep de basis is. Dus: de omzet van alle ondernemingen die tot een concern behoren wordt bij elkaar opgeteld. Pas als je cumulatief een omzetverlies hebt van meer dan 20%, kom je in aanmerking voor de subsidie op basis van de NOW-regeling.

Voorstel tot versoepeling uitgangspunt concerns

Door het bedrijfsleven, de vakbonden en in de motie Palland c.s. is gevraagd om een versoepeling op dit uitgangspunt, omdat bij omzetvaststelling op concernniveau het doel van de regeling, behoud van werkgelegenheid, niet altijd zal kunnen worden gerealiseerd. Denk aan de situatie waarbij de ene werkmaatschappij van een concern hard wordt geraakt door de coronacrisis (en dus meer dan 20% omzetdaling heeft), terwijl de activiteiten van de andere werkmaatschappij wel ‘gewoon’ doorlopen.

In dat geval kan de situatie ontstaan dat er op concernniveau niet sprake is van een 20% omzetdaling. En dat kan onwenselijke gevolgen hebben, omdat de werkmaatschappijen van een concern niet individueel een beroep op de NOW-regeling kunnen doen. Is er geen interne solidariteit tussen de werkmaatschappijen? Dan zal de ene werkmaatschappij die zwaar wordt getroffen waarschijnlijk geen andere uitweg zien dan het ontslaan van het personeel.

Aanpassing regeling & voorwaarden

Het kabinet heeft op 22 april jl. besloten het uitgangspunt voor concerns in de NOW-regeling te versoepelen. Daardoor kunnen individuele werkmaatschappijen van een concern een subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (i.p.v. het concernniveau) als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Aan deze versoepeling zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:

  • De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben;
  • Het concern, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moet verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld;
  • Werkmaatschappijen met 20 of meer werknemers moeten een overeenkomst met de betrokken vakbonden hebben over werkbehoud (of bij gebreke van een vakbond met een andere vertegenwoordiging van werknemers). Werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers kunnen volstaan met een akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers.
  • Er is geen personeels-bv binnen het concern. Concerns met personeel-bv’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau. Op dat niveau komen de omzet(daling) en de inzet van het personeel immers samen.

Tot slot

Meer weten over deze wijziging of over de NOW-regeling in het algemeen? Neem dan gerust contact op met onze specialist Harold Ridderbos via 038 – 333 75 74 of harold@felix.nl. Wij helpen jou graag!

Logo felix.
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
Duurzaamheid
felix. en duurzaamheid
Lees het hier
Daar word jij wijzer van
Gratis tips afgestemd op jouw branche
Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van nieuwe regelgeving en andere nieuwswaardigheden.
felix. © 2024 Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden