Actueel: UBO-register gaat 27 september 2020 van start!

woensdag 08 jul 2020

De Eerste Kamer heeft eind juni eindelijk ingestemd met de komst van het zogeheten “UBO-register”. De invoering van het UBO register ging niet bepaald van een leien dakje. De bedoeling was namelijk dat het UBO-register vanaf 1 januari 2020 al in werking zou treden. Het wetsvoorstel zorgde echter voor behoorlijk wat (‘privacyrechtelijke’) ophef, waardoor het meerdere keren werd uitgesteld. Nu is het dus alsnog definitief: het UBO-register gaat er écht komen en het register gaat zelfs vanaf 27 september al live. Wat betekent dit voor ondernemers?

Doel UBO-register: wie trekt er aan de touwtjes binnen een onderneming?

De term UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’. Of met andere woorden: de Uiteindelijk Belanghebbende van een Organisatie. Door het UBO-register zijn ondernemingen straks verplicht om hun eigenaren of de personen die uiteindelijk de zeggenschap hebben in een onderneming in te schrijven. Heb jij bijvoorbeeld meer dan 25% van de aandelen in een BV? Of ben je voor meer dan 25% eigenaar van een VOF of maatschap? Dan ben jij een ‘UBO’.

Per onderneming kunnen er meerdere UBO’s zijn. Doel van het UBO-register is om inzicht te krijgen in de personen die het uiteindelijk voor het zeggen hebben binnen ondernemingen. Wie trekt er nou écht aan de touwtjes? Zo probeert men financieel-economische criminaliteit (bijvoorbeeld het witwassen van geld) tegen te gaan.

Voor wie?

Het UBO-register geldt in ieder geval voor (1) BV’s, (2) NV’s, (3) vennootschappen onder firma, (4) maatschappen, (5) stichtingen, (6) commanditaire vennootschappen, (7) verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid of (8) verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid maar mét onderneming. Een aantal rechtsvormen zijn uitgezonderd van de registratieplicht in het UBO register. Bijvoorbeeld (1) eenmanszaken, (2) beursgenoteerde BV’s & NV’s, (3) verenigingen met een beperkte rechtsbevoegdheid zonder onderneming en (4) verenigingen van eigenaars.

Verplichtingen van ondernemingen onder het UBO-register

Van ondernemingen wordt het volgende verwacht onder het UBO-register:

  • ondernemingen dienen informatie over de UBO te verzamelen en deze actueel te houden;
  • ondernemingen dienen die informatie vervolgens te registreren bij de Kamer van Koophandel;
  • ondernemingen dienen te zorgen dat de informatie die bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven correct is;
  • de UBO zelf heeft een meewerkverplichting om de benodigde gegevens te verstrekken.

Welke gegevens van de UBO worden ingeschreven in het UBO-register?

De volgende gegevens van de UBO worden ingeschreven in het UBO-register:naam;geboortemaand en geboortejaar ;nationaliteit en woonstaat;aard en omvang van het economisch belang van de UBO;adres;geboortedag, geboorteplaats en geboorteland;BSN of fiscaal nummer;kopieën van de documenten waarop bovenstaande gegevens zijn gebaseerd en waarmee de UBO status wordt onderbouwd (bijvoorbeeld statuten of een VOF overeenkomst).


Kortom, dat zijn nogal wat gevoelige gegevens die straks allemaal in het UBO-register moeten worden ingeschreven. Gelukkig zijn niet alle gegevens openbaar. Alleen de naam, geboortemaand, geboortejaar, nationaliteit, woonstaat en aard en omvang van het economisch belang van de UBO is straks voor iedereen tegen betaling openbaar in te zien. De overige gegevens (bijvoorbeeld het adres, geboortegegevens en BSN nummer) kunnen alleen bevoegde autoriteiten inzien. Denk aan de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten of de FIOD.

Actueel: inwerkingtredingsbesluit UBO-register op 7 juli 2020 gepubliceerd in het Staatsblad. Op 27 september 2020 gaan we live!

Op 7 juli 2020 is het inwerkingtredingsbesluit in het Staatsblad gepubliceerd. Bekend is nu dat het UBO-register vanaf 27 september 2020 live zal gaan. Dat betekent dat vanaf 27 september 2020 ondernemingen informatie moeten verzamelen over hun UBO’s en deze informatie moeten registeren in het UBO-register. Het UBO-register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. Bestaande ondernemingen krijgen na 27 september 2020 nog 18 maanden de tijd om deze registratie in orde te maken. Nieuw op te richten rechtspersonen moeten hun UBO(‘s) na 27 september 2020 echter al direct registreren zodra zij zich melden bij de Kamer van Koophandel voor de registratie van hun onderneming in het handelsregister.

Tot slot

Werk aan de winkel dus voor ondernemers. Inschrijven is vanaf 27 september 2020 mogelijk via de Kamer van Koophandel en zal kosteloos zijn. De tekenbevoegden binnen een onderneming – die nu opgaven mogen doen aan het Handelsregister – mogen ook UBO’s inschrijven.

Meer weten over het UBO-register of ben je benieuwd of jij een UBO bent? Neem dan gerust contact met ons op via info@felix.nl of 038 – 333 75 74. Wij denken graag met je mee!

Lees verder

Logo felix.
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
Duurzaamheid
felix. en duurzaamheid
Lees het hier
Daar word jij wijzer van
Gratis tips afgestemd op jouw branche
Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van nieuwe regelgeving en andere nieuwswaardigheden.
felix. © 2024 Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden