Actueel: ook Eerste Kamer stemt in met Wet Arbeidsmarkt in Balans!

woensdag 29 mei 2019

De kogel is definitief door de kerk. Op 1 januari 2020 treedt nieuw arbeidsrecht in werking. Vanaf die datum krijg ook jij als werkgever te maken met nieuwe regels over ontslag, flexwerk, transitievergoeding en WW-premie. De nieuwe wet heeft tot doel de balans op de arbeidsmarkt te herstellen. Vast moet minder vast worden en flex minder flex. Wat betekent de wet voor jou als werkgever? We praten je graag bij!

De aanstaande wijzigingen op een rij

De wet heeft grote gevolgen voor bestaande en nieuwe arbeidsrelaties. We zetten de wijzigingen kort op rij:

1. Cumuleren van ontslaggronden

Het ontslaan van werknemers wordt eenvoudiger. Het is straks namelijk weer mogelijk om het ontslag van een werknemer te baseren op verschillende wettelijke grondslagen.

2. Nieuwe berekening transitievergoeding

Op dit moment begint de teller van de transitievergoeding pas na 2 jaar dienstverband te lopen. Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans is dit straks al vanaf dag één. Wel ben je als werkgever een lagere transitievergoeding verschuldigd dan nu het geval is. Ook wordt de verhoogde opbouw van de transitievergoeding van werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn afgeschaft.

3. Verruiming ketenbepaling

Op dit moment mag je een werknemer 3 contracten voor bepaalde tijd aanbieden in maximaal 2 jaar. Dit gaat veranderen naar 3 contracten in 3 jaar. Je hoeft een werknemer dus pas een jaar later een vast contract aan te bieden.

4. Oproepkrachten

Werk jij met oproepkrachten? Dan dien je die werknemers jaarlijks een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang, gebaseerd op de gemiddelde gewerkte uren in het afgelopen jaar. Ook moet je oproepkrachten straks minimaal 4 dagen van tevoren oproepen, tenzij in jouw CAO hiervan wordt afgeweken.

5. WW-premie

Om het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken, gaat de WW-premie voor vaste contracten omlaag en voor flexibele contracten juist omhoog.

6. Payroll

De positie van payroll werknemers wordt verbeterd. Zo moeten payroll werknemers straks minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden ontvangen als de ‘gewone’ werknemers. Payroll wordt daarmee duurder, waardoor het volgens minister Koolmees niet meer kan worden ingezet ‘om te concurreren op arbeidsvoorwaarden’.

Moties door de Eerste Kamer

Ook de twee moties die vorige week tijdens het marathondebat door de SGP en VVD & CDA werden ingediend zijn aanvaard. De motie van de SGP houdt in dat de zogeheten f grond voor ontslag, namelijk ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaren, geen onderdeel kan uitmaken bij het cumuleren van ontslaggronden. De motie van de VVD & CDA ziet op het tegengaan van gebruik van (schijn)zelfstandigen. Door flexibele contracten minder aantrekkelijk te maken, wordt namelijk gevreesd dat het gebruik van (schijn)zelfstandigen door werkgevers zal toenemen. De regering moet daarom voor de zomer van 2019 komen met nieuw zzp-beleid om zzp’ers beter te beschermen.

Tot slot

De komende tijd zullen wij de wijzigingen afzonderlijk nader toelichten. Wist je dat je als werkgever nu al kunt anticiperen op bepaalde wijzigingen? Voor veel wijzigingen geldt namelijk geen overgangsrecht. Benieuwd hoe? Neem gerust contact met ons op!

Logo felix.
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
Duurzaamheid
felix. en duurzaamheid
Lees het hier
Daar word jij wijzer van
Gratis tips afgestemd op jouw branche
Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van nieuwe regelgeving en andere nieuwswaardigheden.
felix. © 2024 Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden