Blog

Aanscherping I&R regelgeving per 21 april 2021. Een stappenplan voor de hippisch ondernemer!

woensdag 07 apr 2021

Hippisch ondernemers opgelet! Ben jij al klaar voor de aangescherpte Identificatie & Registratie (I&R) regelgeving voor paarden die per 21 april 2021 in gaat? Wij praten je graag bij over het doel van de nieuwe regelgeving en welke gevolgen dit heeft voor de paardenwereld. Ook voorzien we hippisch ondernemers van een handig stappenplan. Zo weet jij precies wat er vanaf 21 april 2021 van jou wordt verwacht én kun je nu al de nodige voorbereidingen treffen. Lees gauw verder.

Waarom is de I&R wet- en regelgeving aangescherpt?

Allereerst staan we kort stil bij de vraag: waarom worden de I&R regels eigenlijk aangescherpt? De nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van identificatie & registratie van paarden komt voort uit de Europese diergezondheidsverordening. Met andere woorden: vanuit Europa zijn er nieuwe regels en wetten bedacht voor identificatie & registratie, welke regels vanaf 21 april 2021 daadwerkelijk in Nederland (en andere EU-lidstaten) gaan gelden.

Via de nieuwe I&R regels wordt inzichtelijk waar paarden in Europa verblijven. Zo kan er in de toekomst bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte sneller en gerichter gehandeld worden om verdere besmetting en gevaar voor de volksgezondheid te voorkomen. Registraties dienen straks te worden bijgehouden in een centrale database (van het RVO) en in een lokale (eigen) administratie.

Voor wie gelden de nieuwe I&R regels en wat zijn de consequenties?

De aangescherpte I&R regels hebben consequenties voor de zogeheten “houder van een paard” en de “houder van een locatie”. Het maakt daarbij niet uit of er hobbymatig of professioneel paarden worden gehouden. Zowel de houder van een paard, als de houder van een locatie, dienen registraties bij te houden. Wat is het verschil?

  • De houder van het paard is degene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse verzorging en besluitvorming van het paard. De houder van het paard dient het paard zelf te registreren via een chip, paspoort en registratie daarvan bij een Nederlandse paspoort uitgevende instantie. In veel gevallen zal de houder van het paard samenvallen met de eigenaar van het paard. Let op: dit hoeft niet zo te zijn. Een eigenaar kán de verzorging, verantwoordelijkheid en besluitvorming over het paard immers aan een ander toebedelen. Bijvoorbeeld als een paard een aantal jaren bij een derde in de opfok staat. In zulke gevallen kan het raadzaam zijn om schriftelijk vast te leggen wie partijen aanwijzen als houder van het paard en wie dus de registratie van het paard zelf op zich neemt.
  • De houder van de locatie is degene die verantwoordelijk is voor de locatie waar paarden worden gehouden. Een locatie is elk pand, elke structuur, elke omgeving of elke plaats waar paarden worden gehouden, op tijdelijke of permanente basis, met uitzondering van dierenartspraktijken of klinieken. De houder van de locatie dient zijn locatie te registreren, net als de paarden die op de locatie verblijven.

In bepaalde gevallen kunnen de houder van een paard en de houder van de locatie een en dezelfde persoon (of rechtspersoon) zijn. Bijvoorbeeld als een paard een aantal jaren op een opfokbedrijf staat en de eigenaar van het paard de verantwoordelijkheid, dagelijkse verzorging en besluitvorming over het paard heeft overgedragen aan het opfokbedrijf. Een ander voorbeeld is de hobbymatige paardenhouder die aan huis een aantal eigen paarden heeft staan.

Wat wordt van de hippisch ondernemer verwacht? Een stappenplan!

Er is dus werk aan de winkel voor hippisch ondernemers. Zeker als jij een pensionstal, trainingsstal of bijvoorbeeld een opfokbedrijf exploiteert. Maar, waar begin je? Terechte vraag! Speciaal voor hippisch ondernemers ontwikkelden wij daarom een handig stappenplan. Zo weet jij wat van jou concreet wordt verwacht en kun je vandaag al starten met de eerste voorbereidingen.

Stap 1: Stel eerst vast of je “houder van een locatie” bent

Allereerst stel je vast of jij inderdaad “houder van een locatie” bent. De houder van een locatie is de eigenaar, de huurder of de bruiklener van een locatie waar paarden overwegend langer dan 30 dagen verblijven. Indien een persoon zijn locatie verhuurt, draagt diegene als het ware de feitelijke macht over de locatie over aan een derde (de huurder). Gebruikt de huurder de locatie vervolgens om paarden te houden (van hemzelf, of van bijvoorbeeld pensionklanten), dan is de huurder dus de houder van de locatie.

Let op: wordt een locatie verhuurd aan meerdere huurders? Dan geldt er een uitzondering. Een locatie heeft namelijk in beginsel namelijk slechts één houder, waardoor in het geval van meerdere huurders de verhuurder wél als houder van de locatie kwalificeert. Indien gewenst kunnen de verhuurder en de huurders onderling wel weer afspraken maken wie de registratieverplichtingen op zich zal nemen.

Stap 2: Vraag het UBN nummer aan voor jouw locatie en registreer deze bij het RVO

Indien je hebt vastgesteld dat je inderdaad houder van een locatie bent, dien je jouw locatie te registreren. Dit doe je door een zogenoemd “Uniek Bedrijfsnummer” (UBN) aan te vragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Via het UBN nummer zijn alle dierlocaties bij het RVO bekend. Aanvragen van het UBN kan nu al via de volgende link: https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren-en-wijzigen.

Heb je al een UBN nummer voor jouw locatie, maar nog niet het diersoort “paardachtigen” geregistreerd? Via de website van de RVO kun je de diersoort paarden op jouw UBN nummer toevoegen.

Stap 3: Registreer de paarden die 30 dagen of langer op jouw locatie verblijven door deze te koppelen aan jouw UBN nummer

Vervolgens dien je de paarden die 30 dagen of langer op jouw locatie aanwezig zijn te registreren in de centrale database van het RVO. Deze paarden worden als het ware gekoppeld aan het UBN nummer van jouw locatie. 

Niet álle paarden die 30 dagen of langer op jouw locatie verblijven hoeven geregistreerd te worden in de centrale database van het RVO. In de nieuwe I&R regels zijn namelijk een paar uitzonderingen opgenomen:

  • paarden die korter dan 30 dagen op jouw locatie verblijven hoeven dus sowieso niet geregistreerd te worden in de centrale database van het RVO;
  • verblijft het paard op een trainingsstal, revalidatiestal of dekstation? Dan hoeft het paard pas in de centrale database geregistreerd te worden als het paard 90 dagen of langer op de trainingsstal, revalidatiestal of dekstation verblijft.
  • paarden die tijdelijk (langer dan 24 uur, maar korter dan 30 dagen) op jouw locatie aanwezig zijn. Je registreert de houderij/locatie van herkomst, de datum waarop het paard is gearriveerd, de datum waarop het paard vertrekt en de locatie waar het paard naartoe vertrekt;
  • paarden die tijdelijk (langer dan 24 uur, maar korter dan 30 dagen) van jouw locatie vertrekken. Je registreert de datum waarop het paard vertrekt, de locatie waar het paard naartoe vertrekt, en de datum waarop het paard weer terug bij jou op stal is gekomen;
  • paarden die tijdelijk (langer dan 24 uur, maar korter dan 90 dagen) op een trainingsstal, revalidatiestal of dekstation verblijven;

Stap 4: Start een lokale administratie op

Naast de registratie in de centrale database van het RVO, dient de houder van een locatie óók een eigen, lokale administratie bij te houden. Die administratie is vormvrij, bijvoorbeeld via een schriftje of een Excel bestand. In de lokale administratie dien je als houder van een locatie het volgende bij te houden:

  • paarden die tijdelijk (langer dan 24 uur, maar korter dan 30 dagen) op jouw locatie aanwezig zijn. Je registreert de houderij/locatie van herkomst, de datum waarop het paard is gearriveerd, de datum waarop het paard vertrekt en de locatie waar het paard naartoe vertrekt;
  • paarden die tijdelijk (langer dan 24 uur, maar korter dan 30 dagen) van jouw locatie vertrekken. Je registreert de datum waarop het paard vertrekt, de locatie waar het paard naartoe vertrekt, en de datum waarop het paard weer terug bij jou op stal is gekomen;
  • paarden die tijdelijk (langer dan 24 uur, maar korter dan 90 dagen) op een trainingsstal, revalidatiestal of dekstation verblijven;

Hoe zit het dan met buitenritten of wedstrijden? Moet elk buitenritje straks opgenomen worden in de lokale administratie? Nee. Als het gaat om verplaatsingen binnen 24 uur (dus als het paard diezelfde dag weer terugkeert naar de locatie waar het paard gewoonlijk verblijft), hoeft dit niet geregistreerd te worden. Ook niet in de lokale, eigen administratie.

Ontvang de Felix I&R Tool!

Hulp nodig bij de inrichting van een correcte en efficiënte lokale I&R administratie voor jouw hippische onderneming? Begrijpelijk. Speciaal voor hippisch ondernemers ontwikkelden wij hiervoor een handige I&R Tool in Excel. Wil je onze I&R tool ontvangen? Dat kan! Stuur een e-mail naar info@felix.nl en dan sturen wij jou de tool kosteloos toe.

Handhaving en sancties: hoe zit dat?

De I&R regels worden gehandhaafd door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Bij een controle wordt de feitelijke situatie vergeleken met datgene wat in de centrale database en de lokale administratie geregistreerd staat.

Indien er sprake is van een overtreding (bijvoorbeeld als er een administratie ontbreekt of deze niet blijkt te kloppen), kan de NVWA sancties treffen. Afhankelijk van de overtreding kan de NVWA overgaan tot een waarschuwing, een (bestuurlijke) boete en bij zware overtredingen zelfs strafrechtelijke vervolging. Bovendien blijven overtredingen 3 jaar staan en worden herhaaldelijke overtredingen zwaarder bestraft.

Tot slot

Als hippisch ondernemer zit je uiteraard niet te wachten op waarschuwingen, boetes of vervolging. Zeker niet omdat dit uiteindelijk ook schadelijk kan zijn voor de reputatie en goede naam van jouw hippische onderneming. Zorg daarom dat jouw hippische onderneming vanaf 21 april a.s. “I&R proof” is.

Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen? Of heb je hulp nodig bij het I&R proof maken van jouw hippische onderneming? Bel of mail ons dan gerust via 038 – 333 75 74 of info@felix.nl. Wij helpen je bijvoorbeeld graag bij het inrichten van een lokale administratie. Of bij het op papier vastleggen van schriftelijke afspraken over de rolverdeling, bijvoorbeeld dat de pensionklant zelf verantwoordelijk blijft voor de registratie van het paard en de pensionstal slechts voor de registratie van de locatie.

Lees verder

Logo felix.
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
Duurzaamheid
felix. en duurzaamheid
Lees het hier
Daar word jij wijzer van
Gratis tips afgestemd op jouw branche
Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van nieuwe regelgeving en andere nieuwswaardigheden.
felix. © 2024 Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden